Çoklu bulut ile teknolojiyi aradan çıkar

July 13, 2018
Çoklu bulut ile teknolojiyi aradan çıkar

Softcat Teknolojiden Sorumlu Yönetici Sam Routledge

Teoride teknolojinin büyük imkanlar sağlaması gerekiyor ama BT’leri ile tam potansiyeline ulaşan ve azıcık bile olsa kısıtlanmayan kaç kurum var? İnovasyonun somut sınırları ve hayal gücünün sınırsızlığı arasında bir uçurumun olacağı kabul edilen bir şey ama teknoloji, katma değer olduğu için birçok kurum tarafından bir maliyet olarak algılanıyor.

Tüm kurumların teknolojilerini iş yapış şekillerinden çıkarması çok güzel olmaz mıydı? Kelimenin tam anlamıyla donanımlarını ortadan kaldırarak boşalan alanı kat boşluğu; bir perakendeci için depolama alanı; hastane için koğuş veya ameliyathane olarak kullanılabilir. Ya da daha geniş bir kurumsal yaklaşımla bakıldığında kurumlar yeni nesil hizmetleri ulaştırmak için BT’nin karmaşıklığına takılmadan teknolojinin gücünü kullanabilir.

Kuruluşlar dijital kurumlara dönüşürken var olan BT altyapılarının sert sınırları gözler önüne seriliyor. Kurumların şu anda sahip olduğu altyapı iyi durumda değil. Bu durumda daha fazla yatırım yapmaları, yığınlarına ekleme yapmaları ve daha fazla yatırıma ihtiyaç duymaları veya kaynaklarını ana kurumsal hizmetleri yerine başka bir yere yönlendirmeleri mi gerekiyor? Softcat olarak müşterilerimizin dijitalin ne anlama geldiğini ve buna nasıl hazır olabileceklerini gittikçe daha çok merak ettiklerini görüyoruz. Birçoğu için bu sorular, şimdiki durumlarında neler yapabilecekleri ve yapamayacakları hakkında acı gerçekler anlamına geliyor.

Elbette tünelin ucunda bir ışık bulunuyor. Dijitalleşmenin bir seçenek yerine yeni kurum kuralı olmasının farkına varılmasıyla altyapılarının kurumsal gerekliliklerini destekleyecek şekilde evrilme ihtiyacı daha da netleşiyor. Bulutun dijital dönüşümün kapılarını araladığı uzun zaman önce belirlenmişti. Kurumsal firmaların yüzde ellisinden fazlasının en az bir genel bulut platformunu kullandığını belirten Forrester gibilerinin bulut altyapısının olgunluğunu gözler önüne sermesiyle kurumların artık kendilerinin ve buna bağlı olarak uygulamalarının ihtiyaç duyduklarını sunan platformları oluşturmak için daha önce hiç olmadığı kadar çok ihtimali var.

Gelecek umut verici ama gerçekte olanlar biraz farklı. Gölge BT ve sabit düşünce şeklinin yanı sıra uygulamaların farklı destekleyici ortamlara ihtiyaç duyması; birçok kurumun farklı bulutlar kullanmasıyla ve bunun yayılan bu altyapıları birbiriyle uyumlu hale getirecek bir yönetme şekli oluşturulmadan gerçekleşmesiyle sonuçlandı.

Bu durum aynı zamanda sıklıkla “dikişleri yönetmek” olarak adlandırılan bir terimi ortaya çıkardı. Bu terim, kurumların bulut bilişim kullanımını artırdığı ve birden çok bulut sağlayıcısını kullandıkları fenomen anlamına geliyor. Bu durumda kurumlar doğal olarak farklı altyapılar, yönetim araçları ve işlemler ile bağlantılı riskleri ve artan karmaşıklığı deneyimliyor. Bu çözümler bir araya getirildiğinde onları bir arada tutan “dikişler” boyunca yönetimin güçlüğü ortaya çıkıyor ve kullanıcılar uyumluluk, birlikte işlerlik ve güvenlik sorunlarıyla karşılaşıyor.

Bunu önleme öngörüsüyle müşterilerimizin birden çok bulutu kullanırken güvenliği, tutarlılığı ve kontrolü tercih ettiğini görüyoruz. Gerçek çoklu bulut ortamları, ihtiyaca göre uygulamaların ve iş yüklerinin hizmete alımına, konumlandırılmasına ve taşınmasına herhangi bir kısıtlama olmadan imkân tanıyor. Bu, test uygulamalarını ürünleştirip kendi alanına veya özel buluta taşımadan önce genel bulut gibi tek bir yerde geliştirme ve hızla ölçeklendirme imkânı anlamına geliyor.

Bu yolla yatırımlar etkili bir şekilde kullanılıyor. İlk önce test edilmesi gereken ve kaynağa ihtiyaç duyan bir uygulamanın ödemelerini önden yapmanın maliyeti uygun olmuyor. Bahsedilen uygulamayı genel bulutta başıboş bırakmak da aynı şekilde. Kurumlar, ortamın nasıl kullanıldığı konusunda açık olarak uygulama alanına gerekli desteği hizmete alabiliyor.

Bu yüzden VMware ve Amazon Web Services gibi bir iş ortaklığı çok önemli. AWS üzerinde VMware Cloud ile özel ve genel bulut liderleri gerçek bir hibrit bulut sunmak için bir araya geliyor. Bu sektörün nereye yöneldiğinin ve insanların bulut bilişimi bir bütün olarak nasıl gördüğünün bir göstergesi. Artık önemli olan bulutun özel, genel veya kendi alanında olması değil; isteklerini karşılaması için her şeyin en iyi özelliklerini bir araya getirmek.

Softcat gibi kurumlar için müşterilerimize iki sağlayıcıyla da deneyime sahip olduğumuz iki dünyanın en iyi özelliklerini sunmak son derece değerli. Hem VMware hem de AWS’in nasıl çalıştığı hakkında derin anlayışımızı kullanarak müşterilerimize en iyi uygulamaya rehberlik edebiliyoruz.

Müşteriler en iyi çözüme ve uygulamaya ihtiyaç duyuyor ama kendi kendilerine sunmaları için gerekli zamana ve kaynağa sahip değil. Kendilerini destekleyecek temelleri sunarak açmaza sürüklenmeleri yerine ihtiyaç duyulan altyapıyı anlayarak ve oluşturarak BT’nin kurumun ana ihtiyaçlarını destekleyecek teknolojiye odaklanmasına imkân tanıyoruz.

Çoklu bulut ortamı bir süre daha bizimle olacak ve sağlayıcılardan kanallara ve müşterilerin kendilerine herkesin dijitalleşmeyi tamamen sağlamak, ihtiyaç duyulan altyapının ayrımını yapmak ve bu altyapıyı uygun bir şekilde sunmak için bunu kabullenmesi gerekiyor. Farkında olmadan birçok müşteri hibrit bir kurulumla karşı karşıya kalıyor. Buradaki güçlük ister kendi alanında, özel veya genel bulutta olsun her parçanın ilgili uygulamaları etkili bir şekilde ulaştırması için bir araya getirilmesi. Bu şekilde kurumlar ana hizmetlerini teslim ederken ve iş hedeflerinin farkına varırken teknolojiyi aradan çıkarabiliyor.


 
Related Posts
 

Eğer tek yaptığımız sürekli evrimleşen tehdit ortamına ayak uydurmak olursa; …

Read More

7 Mart’ta canlı yayınlanan VMware CloudTMbrifingini mi kaçırdınız? İstediğiniz zaman …

Read More

VMware’da, dijital çalışma alanı yolculuğu hakkında yıllarca konuştuk. Ama 10 …

Read More

Jean-Philippe Barleaza, VMware’nın yakın iş ortaklığı ilişkilerinin dijital dönüşüm güçlüklerinde …

Read More

 
 
Blog Archive