VMware satsar på unga talanger

March 29, 2017
VMware satsar på unga talanger

I takt med den tekniska utvecklingen ökar behovet av ny IT-kompetens inom IT-och telekombranschen. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas till vara på bästa sätt behöver branschen få in nya välutbildade medarbetare –, något många företag upplever att det råder brist på idag.

Som ett led i att försöka förändra situationen sjösatte VMwares Sverigechef, Per Gustafsson, i januari ett program för unga IT-talanger (bestående av fem individer från Atea och fem från Dell EMC). Inom ramen för programmet, som löper under hela året, kommer dessa tio, unga talanger att handledas av Per inom områden som:

  • Lösningsförsäljning
  • Teknikens koppling till affärsvärde
  • Strategiarbete
  • Personlig utveckling
  • Presentationsteknik och gruppdynamik

Talangerna kommer även att få chansen att träffa företagsledare som delar med sig av erfarenheter och synen på sin verksamhet; vad som driver deras utveckling framåt, hur prioriteringar görs och hur just deras resa till ”toppen” har sett ut. Talangerna kommer bland annat få träffa Telia Sveriges VD Helene Barnekow, Hans Skarplöt, VD på ATG och VMwares globala CEO Pat Gelsinger. De kommer även att få träffa VD:arna Carl-Johan Hultenheim på ATEA och Stefan Alariksson på Dell EMC.

Sista fasen av programmet sker i samband med VMworld i Barcelona där talangerna kommer att arbeta med presentationer och själva få hålla i kundmöten.

Genom att driva detta projekt hoppas Per Gustafsson kunna bidra till att öka intresset bland unga att satsa på IT-branschen och få dem att förstå att även de kan nå toppen bara de jobbar hårt.

 


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Amadeus är en teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar …

Read More

 
 
Blog Archive