VMware och Check Point för ett säkrare IT

December 1, 2015
VMware och Check Point för ett säkrare IT

Gästinlägg skrivet av Åsa Edner, Country Manager på Check Point Sverige

Kära läsare!

Härom veckan besökte vår vice produktchef Gabi Reish Stockholm för att prata om vikten av säkerhet i en virtualiserad värld. Hans utgångspunkt var att datacentersäkerhet fortfarande är underprioriterat hos många organisationer – trots att datacentren idag utgör ryggraden i alla verksamheter.

Gabi lyfte fram att många organisationer upplever en transformation när det kommer till IT, vilket innebär nya utmaningar. Allt fler organisationer delar upp sin IT genom att outsourca eller flytta in delar av verksamheten i molnet. Detta kan göra det svårt att få en överblick och hantera verksamhetens IT, vilket i sin tur leder till säkerhetsluckor som allt oftare utnyttjas av kriminella. Enligt Gabi orsakas idag var tredje datacenteravbrott av cyberattacker, och den genomsnittliga kostnaden för en drabbad organisation är en halv miljon dollar per timme.

Han påpekade även att användarvänlighet ofta prioriteras före säkerhet när det gäller smarta mobiler, som i kombination med allt diffusare gränser mellan medarbetares privata och arbetsrelaterade dataflöden bidrar till att allt fler intrång idag sker från insidan av nätverket. Som exempel på verksamheter som har drabbats av sådana attacker under de senaste åren nämnde han bland annat New York Times och Sony, samt bankjätten JP Morgan.

Gabi förklarade det faktum att de flesta organisationer, trots hotbilden, fortfarande fokuserar på sitt yttre försvar med att det är för komplicerat och kostsamt att flytta in försvaret i nätverket. Han menade därför att det är upp till säkerhetsbranschen att bistå med verktyg som säkrar nätverken inifrån – utan att kunden ska uppleva krångel eller ökade kostnader.

Tillsammans med VMware möter vi på Check Point utvecklingen genom att integrera vårt virtuella nätverk vSEC med VMware NSX. På detta sätt säkrar vi upp de virtualiserade datacentren genom att ge kunden överblick över nätverket och möjlighet att isolera drabbade delar innan andra delar av verksamheten smittas.

Vi värdesätter verkligen vårt arbete med VMware – ett företag som förstår vikten av säkerhet i den virtuella världen!

Varma hälsningar,
Åsa Edner, Country Manager, Check Point Sverige


 
Related Posts
 

Förra månaden skrev VMwares Sverigechef Per Gustafsson en debattartikel i …

Read More

 
 
Blog Archive