Vilken är din VMworld-personlighet?

September 24, 2015
Vilken är din VMworld-personlighet?

Snart är det dags för årets VMworld Europe, som kommer att samla över 10 000 besökare och bjuda på mer än 250 spännande sessioner med bland annat hands-on labbar, workshops och paneldiskussioner. Valmöjligheterna och urvalet är stort, vilket det såklart måste vara i dagens föränderliga IT-värld. IT-avdelningen förväntas leverera fler tjänster än någonsin tidigare, driva på innovationen, hjälpa till att engagera kunder och skydda data och kritiska infrastrukturer.

Med så mycket att se och göra vill vi se till att du får ut så mycket som möjligt av VMworld. Vi vill därför ta reda på vad just du behöver för att nå dina verksamhetsmål. För att kunna genomföra detta har vi skapat sex personligheter, som var och en fokuserar på olika delar av VMworld som kan hjälpa dig i din roll. Läs igenom de olika beskrivningarna nedan, och klicka på namnen för att läsa mer om varje personlighet.

  • Först ut är Security Agent, säkerhetsexperten med andra ord. Denna personlighet passar dig som huvudsakligen fokuserar på att hålla organisationen säker, och i förlängningen även ser till att skydda all företagsdata.
  • Eller är du mer av en Cloud Pilot som styr molnhanteringen i organisationen? En Cloud Pilot balanserar verksamhetens behov och IT-avdelningens verklighet, och använder de senaste molntjänsterna för att göra just det.
  • Är du kanske en Data Wizard med full koll på datacentret? Med datacentret som hjärtat i organisationen fokuserar en Data Wizard på att underhålla och kontrollera organisationens virtuella infrastruktur och expanderar dess förmåga genom att anamma nya koncept och tekniker.
  • Eller kanske mer av en Mobile Sheriff? En mobilitetsexpert som håller ordning i den mobila världen, och ser till att alla anställda har befogenheter genom användningen av mobila enheter och de fördelar som det medför, utan att på något sätt äventyra organisationen.
  • Kände du inte att någon av personligheterna passade in på dig? Då är du kanske en IT Mastermind? En IT Mastermind är det högsta hönset som ansvarar för att alla delar av IT-miljön fungerar. Som hörnstenen i en framgångsrik och modern verksamhet fortsätter du leverera mer med mindre och ser till att verksamheten fortsätter rulla på.

Under de närmaste veckorna kommer vi att presentera anpassade VMworld-agendor för var och en av dessa personligheter och presentera vad några av VMwares främsta experter har att säga om utmaningarna som var och en av dem står inför.

Om du inte har anmält dig än, se till att göra det innan det är för sent! Klicka här för att säkra din plats.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Amadeus är en teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar …

Read More

 
 
Blog Archive