Vår undersökning visar att var tredje HR-anställd vill ha friare IT-policy

June 19, 2017
Vår undersökning visar att var tredje HR-anställd vill ha friare IT-policy

Som vi nämnde i ett tidigare blogginlägg lät vi nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning om arbetsverktyg bland svenska säljare och HR-anställda. Bland annat kom det fram att var tredje (32 procent) av de tillfrågade HR-anställda anser att deras företag skulle vara en mer attraktiv arbetsplats om företaget hade en mer tillåtande IT-policy. Detta genom att exempelvis tillåta medarbetare att använda sina privata mobila enheter eller förbjudna molntjänster såsom Dropbox hos vissa.

Undersökningen visar också att fyra av fem (80 procent) av de tillfrågade HR-medarbetarna anser att tillgången till IT-verktyg som gör det möjligt att jobba effektivt på distans är viktigt för att attrahera och behålla medarbetare. Samtidigt uppger endast två av tre (68 procent) att deras företag faktiskt tillhandahåller dessa verktyg.

I slutändan är det ofta HR-avdelningens uppgift att se efter sina kollegor och deras behov, samtidigt som de ska säkerställa att nya talanger tillkommer och stannar kvar. Därför är det bekymrande att så många av dem är missnöjda med hur det ser ut i praktiken. Det är inte bara företagets lönsamhet som påverkas utan många företag riskerar även att förlora viktig kompetens på grund av en föråldrad IT-policy och omoderna digitala verktyg. Genom virtuella policys och modern IT-arkitektur, istället för fler restriktioner, skulle företag kunna ge sina medarbetare möjlighet att arbeta effektivt med vilken typ av enhet som helst, var som helst.


 
Related Posts
 

En av tio millennials anser att flexibelt arbete är den …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Nyckeln till framgång i dagens företagsvärld stavas data. Företag sitter …

Read More

Alla vet vi att IT-avdelningarna jobbar under hård press. De …

Read More

 
 
Blog Archive