Var tredje svensk säljare bryter mot företagets IT-policy

June 9, 2017
Var tredje svensk säljare bryter mot företagets IT-policy

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning om arbetsverktyg bland svenska säljare. Bland annat kom det fram att var tredje (32 procent) säljare använder IT-verktyg som är förbjudna enligt företagets IT-policy. Någon kanske exempelvis använder en molntjänst såsom Dropbox eller sin privata emailadress, trots att det då går emot policyn.

Undersökningen visar också att endast hälften (50 procent) av de tillfrågade säljarna anser sig ha tillgång till de IT-verktyg som behövs för att kunna maximera försäljningen. Detta skulle exempelvis kunna vara affärssystem på distans saknas.

Enligt SCB finns det cirka 90 000 företagssäljare i Sverige vilket gör detta till landets fjärde största yrkesgrupp. Enligt undersökningen anser två tredjedelar (66 procent) att det är viktigt med tillgång till rätt IT-verktyg för att kunna arbeta effektivt utanför kontoret.

Lösningen är inte fler restriktioner
Undersökningen omfattar säljare på medelstora företag över hela Sverige, och visar att långt från alla företag möter sina säljares önskemål när det kommer till IT-policys. Enbart en tredjedel (34 procent) håller inte med om att företaget de arbetar på har en omodern policy för IT och mobilitet.

Samtidigt är flexibilitet verkligen A och O inom försäljning, och situationen påverkar i slutändan inte bara företagets lönsamhet utan gör det även svårare att attrahera och behålla medarbetare. Genom virtuella policys och modern IT-arkitektur, istället för fler restriktioner, skulle företag kunna ge sina medarbetare möjlighet att arbeta effektivt med vilken typ av enhet som helst, var som helst.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

En av tio millennials anser att flexibelt arbete är den …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Som vi nämnde i ett tidigare blogginlägg lät vi nyligen …

Read More

 
 
Blog Archive