Vad betyder de mobila rebellerna för ditt företag och din verksamhet?

April 7, 2014
Vad betyder de mobila rebellerna för ditt företag och din verksamhet?

Undersökningen belyser hur stor pressen är på företag från de anställda vad gäller att använda mobila enheter. Mer än hälften (56 procent) av de nordiska anställda tycker inte att deras arbetsplats förser dem med de mobila lösningarna de behöver för att vara produktiva och effektiva.

Samtidigt säger 62 procent av de anställda att deras uppdragsgivare inte erbjuder policys som stöttar mobilt arbete som möjliggör ett effektivt arbetssätt utanför kontoret. Det bör oroa företag eftersom hälften (50 procent) av de tillfrågade skulle kunna överväga att lämna sitt nuvarande jobb om de inte får använda sin privata mobila enhet i arbetet.

Undersökningen visar vidare att företag misslyckas att förse sin personal med rätt mobila verktyg för att vara produktiva och kunna jobba effektivt. Däremot är IT-avdelningarna medvetna om detta och nära hälften av beslutstagarna (49 procent) säger att de inte tycker att deras avdelningar kan möta de mobila behoven som personalen har. Företag blir tvingade att springa ikapp. Där anställda inte får sina behov tillgodosedda vad gäller mobila verktyg kommer att börja att säga ifrån och förändra saker på egen hand.

Undersökningen visar också att användandet av privata enheter är en potentiell säkerhetsrisk. Nästan två tredjedelar (62 procent) av de nordiska IT-beslutsfattarna tror att företagsinformation sparas på de anställdas privata enheter och över hälften av dem (52 procent) misstänker att företagsinformationen också är känslig information. Bara 41 procent av de tillfrågade anställda var säkra på att informationen de sparade på sina privata enheter inte är känslig företagsinformation, vilket gör att majoriteten av de tillfrågade helt enkelt är osäkra på vad de sparar ner.

Uppmuntrande nog visar undersökningen att företagen vidtar åtgärder. I Norden säger 61 procent av IT-beslutsfattarna att de redan har eller kommer att implementera BYOD, alltså tillåta att de anställda får använda sina privata mobila enheter i arbetet.

Annan intressant data från undersökningen:

  • 39 procent av de nordiska anställda säger att de är villiga att gå bakom ryggen på IT-avdelningen för att skaffa mobila verktyg eller applikationer för att göra sitt jobb.
  • Enligt nordiska IT-beslutsfattare svarar över hälften (52 procent) att de tror ledningen på företaget är medveten om problematiken runt känslig företagsdata som lagras på de anställdas egna mobila enheter, men att ledningen antingen inte är bekymrade över det eller ser det som ett prioriterat område.
  • Majoriteten (76 procent) av nordiska anställda som säger sig ha sparat företagsinformation på sin privata enhet säger att de inte har fått någon tillsägelse från varken sin chef eller från personalavdelningen.

Vad undersökningen avslöjar är att anställda börjar bli mer och mer självsäkra och kunniga i deras användade av IT och är inte heller rädda att begära nya sätt att arbeta om det också resulterar i högre produktivitet. IT- avdelningar måste börja lyssna mer på personalens behov av tekniska verktyg och bygga en mobil policy som tar dessa behov under beaktning.

Samtidigt visar undersökningen att det finns säkerhetsrisker att vänta IT-avdelningar som inte jobbar för mobilitet proaktivt. Det är en fin linje mellan att främja ett flexibelt och mobilt arbetssätt och att samtidigt skydda företagets tillgångar och kunddata.

Det pågår ett mobilt uppror, vilket skapar utmaningar för IT-avdelningar både vad gäller administration och säkerhet. VMware tror att BYOD kan hjälpa till att förbättra produktivitet, ge snabbare tillgång till nya innovationer och ge en konkurrensfördel, utan att äventyra datasäkerheten eller affärsverksamheten.

Nästa gång ska vi se hur Per Gustafsson tycker att företag kan jobba ihop med sina mobila rebeller för att säkerställa att man utnyttjar mobilitetens alla affärsfördelar.


 
Related Posts
 

VMware har i veckan lanserat Workspace ONE som erbjuder en …

Read More

Gör dig redo för VMworld 2015 – en av världens …

Read More

VMwares sverigechef Per Gustafsson blev nyligen intervjuad av IT-Kanalen. Det …

Read More

Forbes har listat de mest innovativa företagen med hjälp av …

Read More

 
 
Blog Archive