Utforska IT-klyftan i världen

August 23, 2016
Utforska IT-klyftan i världen

Som du kanske redan har läst i ett av våra tidigare blogginlägg så lanserade vi nyligen forskning för att utforska klyftan mellan IT-avdelningen och annan verksamhet när det gäller datasäkerhet. Ta gärna en titt på grafiken som beskriver de viktigaste resultaten.

Som ni kanske minns så visade det sig att företagsledare, IT-beslutsfattare och anställda inte alltid är på samma sida när det gäller säkerhetsplanering och prioriteringar. Tvärtom är det ganska oroande att IT-ledare i Europa inte avslöjar några av de allvarligaste cybersäkerhetsattackerna till ledande beslutsfattare. Detta skapar inte bara en klyfta mellan IT och annan verksamhet, utan innebär också att investeringar i säkerhet ofta blir betydligt lägre än de borde vara.

Det är intressant, eftersom situationen inte är den samma över hela världen, då vissa länder gör ett mycket bättre jobb med att lämna ut information. För att belysa detta har vi lanserat interaktiv grafik som visar i vilken utsträckning företagsledare, IT-beslutsfattare och anställda över hela världen är inriktade på säkerhetsplanering och dess prioriteringar.

Bedöm situationen i din region genom att titta här.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Amadeus är en teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar …

Read More

 
 
Blog Archive