Ökad mobilitet ska inte betyda mindre säkerhet

July 25, 2016
Ökad mobilitet ska inte betyda mindre säkerhet

Ökad mobilitet ska inte betyda mindre säkerhet

Världen över försöker företag nu genomgå en digital transformation och många IT-team arbetar för att erbjuda sina medarbetare ökad mobilitet – för den digitala transformationen förutsätter mobilitet. Mobiliteten medför dock risker då den medför ett ökat dataflöde till och från företagsnätverket, på en mängd typer av olika enheter. Betyder det att den digitala transformationen måste innebära ett kompromissande med säkerheten? Allt för många verkar verkar tro att så är fallet.

En färsk undersökning på uppdrag av VMware visar att nästan varannan (47 procent) IT-beslutsfattare i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) upplever en sådan press att leverera företagsmobilitet att de är beredda att kompromissa med företagets IT-säkerhet för att kunna göra detta. En majoritet (55 procent) anser att fördelarna med företagsmobilitet är så stora att det är värt att riskera en säkerhetsincident för att öka mobiliteten. Resultaten visar vilken brådska dagens företag har att genomföra sin digitala transformation – och vilka säkerhetsrisker den kan innebära om den inte genomförs på ett korrekt sätt.

Undersökningen, i vilken över 1700 IT-beslutsfattare och 3500 kontorsmedarbetare deltog, visar att två av tre (66 procent) IT-medarbetare i EMEA-regionen uppger att det främst är krav från företagets anställda som pressar dem att kompromissa med säkerheten. Nästan var tredje IT-anställd (29 procent) uppger att deras egen produktivitet begränsas av bristande mobilitet.

Undersökningen visar även att nästan var fjärde (22 procent) medarbetare regelbundet ignorerar företagets mobilsäkerhetspolicy för att kunna vara mer produktiv i sitt arbete. Mer än var tredje (35 procent) IT-beslutsfattare uppger att deras överordnade pressar dem att hantera företagsdata på sina mobila enheter på ett sätt som egentligen bryter mot företagets policy. 42 procent upplever det som riskabelt att låta medarbetare hantera företagsdata på sina privata enheter och mer än var tredje (35 procent) anser att den största risken för företaget att drabbas av en cyberattack ligger i medarbetarnas hanterande av företagsdata på privata enheter.

Som vi nämnde ovan så grundar sig dessa tankar på en missuppfattning att det inte går att kombinera ökad mobilitet med säkerhet. Men det gör det. Med en lösning som VMware Horizon kan vi bygga in säkerhetsdefinierade arkitekturer i företagets applikationer som ger individuellt anpassad åtkomst åt varje enskild medarbetare och samtidigt erbjuder IT-teamet full insyn i, och kontroll av, nätverket. På detta sätt behöver man inte ställa den digitala transformationen mot säkerheten.

Låter det intressant? I rapporten nedan kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att få en ökad mobilitet utan att komposmissa med säkerheten!

<a href=”/wp-content/uploads/sites/5/2016/07/Security-Compromise-Infographic-FINAL.pdf”>Security Compromise Infographic – FINAL</a>


 
Related Posts
 

Per Gustafsson diskuterar i en artikel i IT-branschen om hur …

Read More

VMware genomförde nyligen en global undersökning kring digitala arbetsplatser. Där …

Read More

Förra månaden skrev VMwares Sverigechef Per Gustafsson en debattartikel i …

Read More

Företagsmobilitet har utvecklats med tiden, och mycket har sagts om …

Read More

 
 
Blog Archive