Mycket att vinna på en molnresa

June 29, 2017
Mycket att vinna på en molnresa

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag av oss och Tieto. Undersökningen syftar till att reda på hur molnmogna nordiska företag är och i år anses ett av sju företag vara mogna för att använda molntjänster. Andelen molnmogna företag har ökat det senaste året bland både privata och offentliga organisationer, och tillväxten är snabb med en årlig ökning av molnutgifter på ungefär 20 procent i samtliga nordiska länder.

En av drivkrafterna bakom ökningen ligger i att många företag måste klara av att både optimera kostnader och driva innovation och tillväxt, även om de är få som använder den fulla potentialen just här. En annan anledning att välja molnet kan vara det faktum att en molnmogen organisation i genomsnitt har 21 procent lägre kostnader för den pågående IT-verksamheten, samtidigt som de också har en 29 procentig större andel av sin IT-budget tillgänglig för innovation och transformation.

Bank- och finansbranschen ligger bäst till när det gäller att utnyttja molntjänster, medan offentlig sektor och tillverkningsindustrin ligger sämst till, även om de har bättrat sig från föregående år enligt våra rapporter.

Läs gärna mer om ämnet här och se rapporten i dess helhet här.


 
Related Posts
 

HSB är Sveriges största bostadskooperation med över 605 000 medlemmar …

Read More

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Varje år delar vi på VMware ut utmärkelser i 21 …

Read More

 
 
Blog Archive