Hybridmoln – fyra gyllene regler

March 26, 2015
Hybridmoln – fyra gyllene regler

Vad gör ett hybridmoln till ett hybridmoln? Som en fortsättning på tidigare inlägg om att leverera ett äkta hybridmoln, presenterar Richard Munro, teknikansvarig för vCloud Air på VMware, i det här inlägget fyra gyllene regler som ett företag bör följa för att kunna utforska hybridmoln i 2015:

1. Lättrörlighet – vi kan inte längre vänta på att IT ska komma ikapp. Nya och smidigare konkurrenter kommer att ta andelar av marknaden från större företag, om de större inte reagerar tillräckligt snabbt på förändringar i marknader eller på nya möjligheter. Det här innebär att IT måste kunna installera, implementera, testa och driftsätta applikationer och program utan att behöva bygga nya infrastrukturer.

2. Kompatibilitet – en snabbväxande verksamhet kan behöva stöd för tusentals program och operativsystem, så det är viktigt att ha en lösning på plats som är kompatibel med alla lokala datacenter, men även med befintlig infrastruktur och med funktioner för katastrofhantering.

3.  Användarvänlighet – att flytta ut till molnet ska inte vara en återvändsgränd in i obekanta områden. Du kan enkelt placera arbete på offentliga eller privata moln genom att utnyttja befintliga IT-policys och förlita dig på samma slags stöd som i ditt existerande datacenter. Du ska också ha fullständig transparens gällande planering och budgetering, kunna betala ett fast pris baserat på kapacitet och i och med det endast betala för det du använder.

4. Regelverk – det är absolut avgörande att företag kan försäkra sig om att deras data lagras på en plats som de själva har valt, som dessutom uppfyller lokala regler och lagar. Genom att hela tiden veta var informationen är lagrad, kan IT spendera mer tid på att hjälpa företaget: genom att erbjuda en skalbar och flexibel infrastruktur som uppfyller de krav företagsledare ställer på dem.

Läs mer om hybridmoln på http://vcloud.vmware.com/ och ta del av de senaste nyheterna om VMware vCloud Air.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Amadeus är en teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar …

Read More

 
 
Blog Archive