Förlorarna blir de som väljer bort molnet

May 2, 2017
Förlorarna blir de som väljer bort molnet

Per Gustafsson diskuterar i en artikel i IT-branschen om hur uppkomsten av allt fler IoT-enheter innebär stora förändringar för såväl etablerade företag och organisationer som för offentliga myndigheter. Detta eftersom den ökade mängden data som dessa enheter genererar behöver hanteras på nya sätt och med högre säkerhet, något som därmed stärker utvecklingen och behovet av ökad molndrift hos företag.

Enligt Per råder det inga tvivel om att antalet datainsamlande enheter i samhället bara kommer att bli fler. De varningar som ges om att produktionskostnader för IT kommer bli alldeles för höga om man inte flyttar över till molndrift, bör därför tas på allvar. I artikeln hänvisar han till VMwares prognos som beräknar att 81 procent av applikationstjänsterna år 2030 kommer att ske via molnet och att enbart 19 procent kommer att utgöras av traditionell IT. Det är en stor ökning från 2016 då molnleveranserna utgjorde 27 procent av marknaden och traditionell IT 72 procent.

Per är också tydlig med att utvecklingen leder bort från centraliserad IT och att vi istället går mot att användarna ska få tillgång till applikationerna oavsett vilken enhet som används. För detta håller dock inte den traditionella IT-arkitekturen och VMware har därför under den senaste tiden jobbat med hybridmoln som kontrollerar identiteten hos användaren och automatiserar all teknik innanför applikationerna, vilket ger medarbetare möjlighet att konsumera it på vilken typ av enhet som helst utan att man behöver kontrollera det dagliga användandet. På så sätt får man en flexibel verksamhet som också håller hög säkerhet.

Avslutningsvis menar Per att allt fler inser att det är nödvändigt att ställa om verksamheten, men att många företag riskerar att hamna på efterkälken och bli utkonkurrerade för att de får en för dyr och för långsam IT-drift.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

I en debattartikel i CIO Sweden skriver VMwares Sverigechef Per Gustafsson …

Read More

Bilindustrin utvecklas i ett rasande tempo när det kommer till …

Read More

Den 27:e februari drar äntligen Mobile World Congress igång och …

Read More

 
 
Blog Archive