En ny era av företagsmobilitet

November 26, 2015
En ny era av företagsmobilitet

Gästinlägg skrivet av Per Gustafsson, Sverigechef på VMware

Kraftfullt, förändrande och trendsättande – att de mest nytänkande företagen är företagsmobila är ingen överraskning. Men även om det anses vara en hörnsten för att skapa ett framgångsrikt, modernt företag så har investeringar i mobilitet nått ett vägskäl – många organisationer har insett att även om de har börjat investera i mobila lösningar har de fortfarande inte nått de önskade effekterna.

Att spendera mer pengar på problemet är dock inte lösningen. Istället borde organisationer ta ett steg tillbaka och utvärdera sin långsiktiga strategi för investeringar i företagsmobilitet.

I slutändan är problemet att de flesta organisationer enbart har implementerat grundläggande individuella produktivitetsprogram – så som kalendrar och email – medan allt för få har lyckats vidareutveckla detta. Nästa steg är att börja lägga till produktivitetsprogram för grupper för att kunna öka samarbetet i hela företaget. Satsningarna för att omstrukturera kärnprocesserna räcker för tillfället inte till, trots att det är ett måste för företagsmobilitet.

The State of the Nation – hur ser det egentligen ut?
VMwares rapport State of Business Mobility för 2015 visar att mindre än en femtedel (17 procent) av anställda känner att de är en del av en organisation som har överfört minst en verksamhetsprocess till en mobil modell. Uppenbarligen finns det mycket kvar att göra inom detta område.

När det kommer till de hinder som håller organisationer tillbaka anses budgetfrågor och säkerhetsoro vara de största hindren för att investera i företagsmobilitet.

Denna tveksamhet har dock inte påverkat marknadens efterfrågan och intresse – organisationer som på ett framgångsrikt sätt implementerat företagsmobilitet har sett några stora fördelar – så som förbättringar i den mobila arbetsstyrkans produktivitet (45 procent), effektivare affärsprocesser (34 procent) och en sänkt supportkostnad (31 procent). Därtill har nästan tre fjärdedelar (73 procent) av de som framgångsrikt implementerat företagsmobilitet uppgett att de kunnat minska antalet personaltimmar för IT-driften med nästan en tredjedel, med ytterligare 34 procent som ser att IT-kostnaden reducerats med en femtedel.

Att ta rätt steg framåt
Precis som med alla nya satsningar inom företags-IT kräver företagsmobilitet koordinerad planering och utförning. De som konsekvent använder VMwares lösningar nämnde fem huvudlärdomar från sina övergångar till företagsmobilitet:

  1. Att investera i kompetensutveckling innan implementering av mjukvaran
  1. Att förstå att vinsterna från effektiviteten kommer väga tyngre än kostnadsbesparingar
  2. Att beräkna tiden som det tar att ordentligt implementera företagsmobilitet (ledtråd: det tar längre tid än man tror)
  1. Att implementera processförändringar innan implementering av mjukvaran
  1. Att etablera ett kompetenscentrum för företagsmobilitet

Emellertid måste organisationer, mer än någonting annat, förstå att företagsmobilitet omfattar mer än bara smartphones och surfplattor. Det sträcker sig mycket längre än så och innefattar alla viktiga affärsprocesser som borde ske med hjälp av bärbara datorer eller virtuella arbetsytor. Och när 61 procent av företagen nu planerar att röra sig mot företagsmobilitet är förändring för att anpassa sig inte längre bara en del av en affärsplan – det är ett avgörande överlevnadsverktyg.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Amadeus är en teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar …

Read More

 
 
Blog Archive