Digitala färdigheter inom hela organisationen

November 10, 2015
Digitala färdigheter inom hela organisationen

Gästinlägg av Per Gustafsson, Sverigechef på VMware

Idag är teknik viktigare än någonsin och tekniken utgör en förutsättning för en effektiv och lönsam verksamhet. IT tar nya kliv som vi inte trodde var möjliga för bara några år sedan och ger IT-avdelningar en större roll och ett större ansvar. Men är det bara IT-avdelningens ansvar att föra den digitala utvecklingen vidare inom organisationen?

VMware har nyligen genomfört en undersökning bland företag i Europa som förklarar hur viktigt det är med digitala färdigheter hos anställda inom en organisation, och då inte bara hos IT-avdelningen. Undersökningen visar att alla anställda i hela organisationen, av alla åldrar, har betydande inflytande på den digitala omvandlingen eftersom de förstår den och därför också påverka vikten av den.

Från undersökningen framkommer det att två tredjedelar av de tillfrågade anställda i Norden tror att bättre digitala färdigheter kan öka verksamhetens konkurrensfördelar och möjligheterna för samarbete mellan kollegor. Fler än hälften tror att det kommer att öka verksamhetens lönsamhet under de kommande fem åren. Det visar hur anställda är medvetna om möjligheterna med rätt teknik och färdigheter.

Så varför utbildar inte företagen sina anställda för att utveckla och utnyttja deras digitala färdigheter? Det är mindre än hälften av de tillfrågade i undersökningen som tror att de till fullo skulle kunna utnyttja sina digitala färdigheter inom verksamheten. De främsta anledningarna beror på att ”digital” inte är en del av deras personliga mål, det saknas budget, det finns inte tillräckligt med stöd från IT-avdelningen eller att företaget de arbetar på har för restriktiva policys.

Tekniken utgör en väsentlig del av vår vardag och bör utgöra en lika väsentlig del inom företaget. Genom att utbilda och utveckla anställdas digitala färdigheter kan vi utnyttja alla möjligheter som tekniken ger oss. Men, framgångsrik digital utveckling och omvandling sker inte över en dag. Vi som företagsledare måste ta vårt ansvar för att genomföra en förändring. En omvandling måste ske uppifrån-och-ner och accepteras av hela organisationen. Bara då kommer företag till fullo kunna tillvarata dessa talanger och förverkliga sina anställdas potential.

Om du vill veta mer om hur du och ditt företag kan gå till väga för att utnyttja digitala färdigheter inom organisationen kan du delta i vårt VMware Online Technology Forum den 25 november, en digital mässa med sessioner, prova-på-labbar och livesända frågestunder med våra experter.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Amadeus är en teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar …

Read More

 
 
Blog Archive