Dags för nordiska företag att prioritera IT-säkerheten

June 1, 2016
Dags för nordiska företag att prioritera IT-säkerheten

Nyckeln till framgång i dagens företagsvärld stavas data. Företag sitter på mycket information och de som kan hantera informationen på ett automatiserat och effektivt sätt, kan lättare ta rätt beslut och blir mer konkurrenskraftiga. Baksidan är att företag med stort datainnehav blir mer eftertraktade som måltavla för cyberattacker. Allt fler företag blir angripna av cyberkriminella, faktum är att de flesta företag i Norden till och med räknar med det. Men ändå prioriteras inte IT-säkerheten på företagen.

En färsk undersökning från VMware visar att 75 procent av IT-beslutsfattare räknar med att drabbas av en cyberattack inom den närmaste tremånadersperioden. Trots detta uppger bara 40 procent att IT-säkerheten ses som en prioritet i företaget. Denna bild stärks av en ytterligare en undersökning, utfärdad av The Economist på uppdrag av VMware, där bara 8 procent av europeiska Vd:ar säger sig prioritera IT-säkerheten.

Omkring var fjärde nordisk IT-beslutsfattare (26 procent) och kontorsanställd (24 procent) anser att det är företagets Vd som bär ansvaret vid ett dataintrång. Samtidigt svarar över en tredjedel (34 procent) av IT-beslutsfattarna att de medvetet låter bli att rapportera dataintrång till ledningen. Den bristande transparensen i den dagliga verksamheten leder med andra ord till att de ytterst ansvariga inte har full insyn i säkerhetsrisker på företaget – vilket kan förklara varför företagsledningarna inte prioriterar IT-säkerheten.

Hur gör man då för att skydda sin värdefulla information på företaget – hur får man Vd:n att förstå hotbilden och de anställda att vara försiktiga? Nyckeln ligger i att sprida kunskap och öppenhet inom företaget så att medarbetare på alla nivåer blir införstådda med riskerna och hur man bäst skyddar sig – och att parallellt med detta skaffa rätt förebyggande teknik. En mjukvarudefinierad IT-arkitektur ger en säker och förebyggande grund för företaget. Virtualisering av datacenter, dataanvändning och nätverk skapar den optimala IT-infrastrukturen som kan försvara företaget mot nya hot och stärker säkerheten inifrån och ut.

Om du vill veta mer om hur du kan säkra ditt företag kan du hålla ett öga öppet på bloggen, vi publicerar regelbundet blogginlägg om just ökad säkerhet.


 
Related Posts
 

En av tio millennials anser att flexibelt arbete är den …

Read More

Som vi nämnde i ett tidigare blogginlägg lät vi nyligen …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Förra månaden skrev VMwares Sverigechef Per Gustafsson en debattartikel i …

Read More

 
 
Blog Archive