Dags för cfo:n att hålla sig borta från IT-verksamheten

April 20, 2017
Dags för cfo:n att hålla sig borta från IT-verksamheten

I en debattartikel i CIO Sweden skriver VMwares Sverigechef Per Gustafsson hur ökningen av applikationer och uppkopplade enheter har inneburit ett språng bort från en centraliserad IT-verksamhet. Detta innebär att utgifterna inte längre kan beräknas på samma sätt.

Per menar att den ekonomiska pressen från cfo:n har lett till begränsade medarbetare och tröga verksamheter eftersom IT-avdelningarna har varit rädda för att tappa kontrollen. Idag ser det annorlunda ut, inte minst på grund av den explosiva ökningen av uppkopplade enheter. För att företag ska överleva krävs lösningar som ger cio:n friare tyglar och medarbetarna ett mer flexibelt arbetssätt. En sådan lösning menar Per är hybridmolnlösningar.

Med hjälp av dessa lösningar kan virtuella policys och säkerhetslager implementeras över hela arkitekturen och bidra till att medarbetare kan konsumera IT från vilken enhet som helst. Den dagliga användningen behöver då inte kontrolleras på samma sätt eftersom identiteten på användaren kontrolleras istället. Vidare kan IT-ansvariga ställa in vilka som får tillgång till känsliga data och medarbetarna tillåts på så sätt fokusera helt på affärsverksamheten samtidigt som IT-avdelningen får mer arbetsro.

Även om de ekonomiska kalkylerna inte ser ut på samma sätt så är det viktigaste, menar Per, det digitala förtroendet mellan företag och kunder. Därför måste information kunna hanteras på ett enhetligt och smidigt sätt. Pers slutsats är att hybridmolnlösningar är den rätta vägen för att göra företaget framgångsrikt i längden.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Amadeus är en teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar …

Read More

 
 
Blog Archive