Är ditt företag mobilt rustad?

November 26, 2014
Är ditt företag mobilt rustad?

Företag, IT-avdelningar och anställda är under större press än någonsin att uppnå mer med mindre. Att kunna jobba mobilt borde vara en stor målsättning som också underlättar just det, att uppnå mer med mindre. Men många verksamheter inser inte förrän nu att explosionen av mobila enheter och applikationer kan orsaka stora störningar i både slutanvändarens förväntningar och hantering.

I en ny undersökning genomförd av VMware svarade IT-beslutsfattare och anställda i Sverige att oro över säkerhet, ägandeskap och leveransförmåga kan hålla tillbaka företaget från att dra fördel av en mobil moln-era.

Enligt undersökningen så tar det 2 veckor för IT-avdelningen att utrusta de anställda med mobila verktyg och appar. IT-avdelningarna menar att detta glapp beror på bristande hantering, kontroll och förvirring kring vem som ansvarar för att hantera mobil tillgång.

Att de anställda inte kan arbeta till 100% på grund av att de inte har rätt arbetsverktyg för att göra sitt jobb gör att konkurrenterna får ett försprång. Företag måste göra det möjligt för de anställda att göra affärer och sitt jobb med vem de vill, från var de vill, när de vill, samtidigt som man minimerar säkerhetsrisken.

Läs mer om vad som håller svenska företag tillbaka och varför de inte känner sig rustade för ett mobilt arbetsätt i vår interaktiva infografik här.

Speed of Life - SE