Akademiska Hus – Ett kontor helt utan fasta datorer?

October 7, 2015
Akademiska Hus – Ett kontor helt utan fasta datorer?

Akademiska Hus har genom att implementera VMwares lösningar utvecklat en mer mobil och flexibel verksamhet. Nu är de redo att möta framtidens utmaningar!

När Akademiska skulle göra det möjligt för sina anställda att kunna arbeta hemifrån och på distans insåg de snabbt att det inte skulle räcka. De behövde göra mer drastiska förändringar för att öka tillgängligheten för användarna och skapa en mer mobil arbetsmiljö. Med VMwares IT-lösningar har de nu flyttat över hela sin verksamhet till en virtuell miljö. Genom VMware Professional Services har VMware även kunnat vara med och stötta Akademiska Hus i varje steg i virtualiseringen, för att säkerhetsställa ett så lyckat resultat som möjligt.

Med VMware Workspace Suite har Akademiska Hus nu en svit som är flexibel och dynamisk mot olika användargrupper. Företagets virtualisering har resulterat i högre mobilitet för de anställda, som nu har tillgång till information och material både på distans och i ett mer aktivitetsbaserat kontorslandskap. Eftersom sviten bland annat innehåller Content Locker, från Airwatch by VMware, så kan också dokument delas på ett säkert sätt och kontrollen över vem som får tillgång till vad säkerställs.

Att flytta verksamheten från en fysisk till en virtuell miljö har inte bara ökat företagets flexibilitet, det har även hjälpt Akademiska Hus att framtidssäkra sig. Nu kan de fokusera på att fortsätta utveckla paketering, distribution och konsumtion av olika tjänster samtidigt som den fortsatta utvecklingen kan ske på ett effektivt och hållbart sätt. Ur en ekonomisk synvinkel har virtualiseringen lett till att företaget sparat miljontals kronor, bland annat genom minskade el- och driftkostnader.

Hör Per Brantsing Karlsson, CIO på Akademiska Hus, berätta mer på:
https://www.youtube.com/watch?v=D47o1oFFAyU

Eller läs om det i NyTeknik:
http://summa.talentum.se/article/nt/senaste/han-kastade-ut-bolagets-alla-pc/207711

Fakta om Akademiska Hus:
Akademiska Hus är ett av Sveriges allra största fastighetsbolag vars främsta uppgift är att bygga om och utveckla Sveriges campusmiljöer. Akademiska Hus är statligt ägda och finns på 26 orter runt om i Sverige och har cirka 430 anställda. Varje dag vistas omkring 300 000 studenter, lärare och forskare i deras lokaler.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Amadeus är en teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar …

Read More

 
 
Blog Archive