Agent of Change: Per Brantsing Karlsson om förändring som leder till utveckling

February 4, 2016
Agent of Change: Per Brantsing Karlsson om förändring som leder till utveckling

Per Brantsing Karlsson, CIO på svenska Akademiska Hus, är utsedd till en Agent of Change av VMware. Initiativet hyllar driftiga CIO:er som driver förändring och som utnyttjar den transformerande kraften i teknik för att förändra sättet som deras företag gör affärer. 

I takt med att allt fler aspekter av vår vardag blir allt mer digitaliserade ökar både krav på tillgänglighet och mobilitet. Men det innebär även att det är dags för företag att ta tillvara på befintlig IT-kompetens hos de anställda. För oss på Akademiska Hus har detta inneburit en stor förändring i vårt arbetssätt. Det som började som ett önskemål om att göra det mer tillgängligt för de anställda att arbeta hemifrån resulterade i en digital transformation av hela organisationen. Istället för att bara öka de anställdas mobilitet har vi idag ett flexibelt och digitalt arbetssätt och är rustade inför framtiden.

För att kunna genomföra en sådan här stor och verksamhetsgenomgående förändring krävs flera saker. Att införa ett mer digitalt arbetssätt och driva ett företag genom en digital transformation kräver mer än en förändring hos IT-avdelningen. Det är en förändring som måste genomsyra hur hela företaget arbetar och ser på sitt arbetssätt. Men det handlar till lika stor del om att de som arbetar med företagets IT måste få vara med och driva utvecklingen. För det är de som har den kunskap och de kompetenser som krävs för att lyckas i sitt förändringsarbete. De måste få sina röster hörda och få bli en naturlig del i förändringsarbetet, för att sedan kunna fortsätta med att driva utvecklingen framåt.

För att lyckas i sitt förändringsarbete måste alltså IT-avdelningen gå från att vara en supportfunktion till att aktiv delta i företagets affärsutveckling. För att detta ska kunna genomföras krävs att medarbetarna får stöd och ledning från sin chef, men även att CIO:n har företagets ledning med sig.

I arbetet med att flytta verksamheten från en fysisk till en virtuell miljö har vi haft hjälp av vår strategiska partner VMware, för att implementera lösningar som på bästa sätt kan öka vår flexibilitet och samtidigt kunna se till att rätt anställda har tillgång till rätt information och funktion, på ett säkert sätt.

För oss på Akademiska Hus har denna förändring inneburit ett mobilt sätt att arbeta på. Men det viktigaste är inte att det bara har ökat flexibiliteten för de anställda, utan att det har hjälpt oss att förbereda oss inför framtiden. Vi kan nu fortsätta med att utveckla våra tjänster samtidigt som denna utveckling sker på ett både effektivt och hållbart sätt.

IT är inte längre bara en del av vår verksamhet. IT är numera en självklar ingrediens både avseende hur vi arbetar men också hur vi utvecklas som företag.

Akademiska Hus och jag har blivit utvalda av VMware som Agents of Change och ni kan läsa mer om vårt förändringsarbete på Radius.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Amadeus är en teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar …

Read More

 
 
Blog Archive