2015 års viktigaste tekniktrender

January 14, 2015
2015 års viktigaste tekniktrender

Det nya året har precis börjat och vi har tagit en titt på vad 2015 kommer att föra med sig gällande moln och mobilitet. Digital data kommer helt säkert att vara en stor del av organisationers strategier och vi tittar lite extra på de viktigaste trenderna utöver Big Data och BYOD, säkerhet och hybridmoln.

Det mobila molnets år

Vi ser en fortsatt ökning i det mobila arbetssättet och BYOD. Medan de senaste årens oro för tillit, ägarskap och förmågan att leverera har hållit vissa verksamheter tillbaka från att dra nytta av den mobila moln-eran så måste de nu bli snabbare med att utrusta sina nya medarbetare med de rätta mobila verktygen.

Slutanvändaren och datacentersäkerhet

Med BYOD blir säkerheten kring slutanvändarens enhet än viktigare. Utvecklingen av arkitekturen kring mobila moln kommer att möjliggöra för användarna att komma åt sin data från olika plattformar, med åtkomsten kontrollerad från en central plats.

Datacentersäkerhet kommer också att toppa agendan 2015. Högprofilerade säkerhetsöverträdelser över de senaste åren belyser vikten av införandet av nya högre säkerhetsnivåer för att säkerställa både data och varumärkets goda rykte.

Nätverksvirtualisering tar fart

Nu när fler och fler börjar förstå fördelarna med NSX och ett fokus har ökat på datacentersäkerhet kommer vi 2015 se en snabb ökning i användandet. Mikrosegmentering kommer att vara fortsatt populärt och kommer tillåta IT-chefen att installera en brandvägg per maskin i det virtuella datacentret och på ett lätthanterligt sätt kunna hantera policys kring datatrafiken från varje enskild användare.

Användandet av hybridmoln

Med flera små och kvicktänkta företag som konkurrerar på marknaden finns det ett växande behov av att organisationer agerar snabbare för att förbli konkurrenskraftiga. 2015 kommer att innebära att vi ser fler företag som använder sig av hybridmoln för att kunna byta mellan publikt och privat på ett kvickt och kostnadseffektivt sätt samtidigt som nya produkter och tjänster kommer att utvecklas i snabbare takt.


 
Related Posts
 

Vi inleder ett samarbete tillsammans med SAP för att skapa …

Read More

Analysföretaget Radar genomförde nyligen undersökningen Cloud Maturity Index på uppdrag …

Read More

Vi lät nyligen opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov göra en undersökning …

Read More

Amadeus är en teknikinnovatör med lösningar och tjänster som kopplar …

Read More

 
 
Blog Archive