Nowe badanie VMware: za rewolucję cyfrowego środowiska pracy odpowiadają pracownicy

December 28, 2017
Nowe badanie VMware: za rewolucję cyfrowego środowiska pracy odpowiadają pracownicy

Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist, VMware

Firma VMware opublikowała niedawno wyniki swojego rocznego badania na temat stanu technologii cyfrowego środowiska pracy oraz ich wpływu na biznes. Z raportu wynika, że w przypadku pracowników, którzy mają większe możliwości wyboru preferowanych i potrzebnych im do pracy aplikacji, prawdopodobieństwo wzrostu produktywności jest niemal 5-krotnie większe, a czas poświęcany na ręcznie wykonywane działania jest o 16 proc. krótszy.

Badanie przeprowadzane przy udziale Forbes Insights[1] we wrześniu br. wśród 2158 dyrektorów IT oraz użytkowników końcowych w firmach z 16 krajów z całego świata (w tym 1107 osób z 10 państw regionu EMEA) pokazuje, jak osoby odpowiedzialne za informatykę w przedsiębiorstwach postrzegają potencjał cyfrowych technologii i aplikacji wykorzystywanych przez pracowników. Pracownicy mający większą swobodę w dostępie do technologii w porównaniu do tych, którzy wykonują swoją pracę w sposób tradycyjny*, dwukrotnie częściej przyznają, że aplikacje mają bardzo duże znaczenie w przyśpieszaniu procesu podejmowania decyzji (77 proc. do 37 proc.)

Zgodnie z raportem zapewnienie dostępu do technologii pracownikom ma bezpośredni wpływ na wydajność w biznesie, przy czym większość dyrektorów IT (89 proc.) uważa, że dzięki temu w ich firmach przychód może w ciągu trzech lat wzrosnąć o 5 proc.

Większy dostęp do technologii umożliwia także pracownikom zwiększanie współpracy w ramach zespołów (wzrost o 15 proc. w porównaniu do osób wykonujących pracę w sposób tradycyjny). Mniej ograniczani pracownicy stają motorem cyfrowej rewolucji, wykorzystując do pracy własne aplikacje (w tym wypadku jedna na pięć aplikacji biznesowych jest sprowadzana do firmy przez samych pracowników)[2].

„Wśród najbardziej istotnych zmian w funkcjonowaniu biznesu jest przekazanie zaawansowanych technologii w ręce pracownika, gdy aplikacje stają się kluczowym elementem wykonywanej pracy i decydują o możliwościach inteligentnego wypełniania zadań” – twierdzi Duncan Greenwood, wiceprezes VMware w regionie EMEA, odpowiedzialny za dział End-User Computing. – „Gdy organizacje starają się wyróżnić na tle konkurencji za pomocą technologii, zdolność do dostarczenia pracownikom niezbędnych im informacji, stymulowana przez potrzeby aplikacyjne i kulturę opartą na zaufaniu, dostępności oraz współpracy, będzie niezbędna do utrzymania zaangażowania i produktywności pracowników na najwyższym z możliwych poziomów.”

Wymagana zmiana kulturowa

Udostępnienie pracownikom łatwych w użyciu aplikacji, wykorzystywanych do współdzielenia wiedzy, współpracy z pozostałym personelem lub zarządzania projektami jest kluczowe w efektywnej i skutecznej cyfrowej transformacji. Tylko poprzez połączenie inicjatywy pracowników i zarządzania opartego na zaufaniu organizacje będą w stanie stworzyć kulturę pracy, w której cyfrowa transformacja będzie mieć realny wpływ na biznes.

Pracownicy mający dostęp do nowych technologii dwukrotnie częściej określają swoje zespoły jako liderów cyfrowej transformacji w porównaniu do osób wykonujących swoją pracę w sposób tradycyjny (47 proc. do 20 proc.). Także cztery razy częściej są skłonni uznać, że ich firma stworzyła bardziej atrakcyjne miejsce pracy (51 proc. do 13 proc.).

Duncan Greenwood podsumowuje: „Aplikacje biznesowe i rozwiązania zwiększające produktywność umożliwiają pracownikom uzyskiwanie wyników dotąd nieosiąganych. W oparciu o wyczerpujące informacje i łatwo dostępne aplikacje możliwe staje się także podejmowanie decyzji. Zapewnienie dostępu do aplikacji z dowolnego urządzenia przynosi realne korzyści wydajnościowe. Chociaż przyzwyczailiśmy się do tego, że aplikacje klasy enterprise mają być dla zatrudnionych standardem de-facto, to firmy powinny uważniej przyjrzeć się własnym aplikacjom pracowników – dzięki temu możliwa będzie zasadnicza transformacja indywidualnego stylu pracy.”


Chcesz zobaczyć inne wpisy Stanisława Bochnaka? Kliknij tu >


*Tradycyjny sposób pracy odnosi się do tych firm, które (w opinii użytkowników końcowych) nie udostępniają swoim pracownikom technologii potrzebnych im do efektywnego wykonywania zadań.

[1] Raport “The Impact of the Digital Workforce: A New Equilibrium of the Digitally Transformed Enterprise”, październik 2017

[2] https://www.vmware.com/company/news/releases/vmw-newsfeed.VMware-Report-Links-Empowered-Employees-with-Measurable-Business-and-Individual-Performance-Gains.2192971.html


 
Related Posts
 

Nowoczesne technologie zmieniają wszystko – tradycyjny biznes powoli staje się …

Read More

Bartłomiej Ślawski, Country Manager VMware Polska

Jedną z korzyści, które zapewnia …

Read More

Roch Norwa, Lead System Engineer, End User Computing Specialist, VMware

Na …

Read More

Roch Norwa, Lead Systems Engineer, VMware

Jakie są główne cechy współczesnego …

Read More

 
 
Blog Archive