Wirtualizacja funkcji sieciowych: najlepsze praktyki

July 7, 2017
Wirtualizacja funkcji sieciowych: najlepsze praktyki

Bartłomiej Ślawski, Country Manager VMware Polska

Niemal w całej branży telekomunikacyjnej, zarówno w obszarze technologicznym, jak i operacyjnym, zachodzi migracja do zwirtualizowanych sieci przy wykorzystaniu wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV). Nie ma już wątpliwości, czy branża telekomunikacyjna będzie przechodzić transformację do zwirtualizowanych środowisk. Sprawą otwartą pozostaje jedynie kiedy i jak do tego dojdzie, co zależy od sytuacji poszczególnych operatorów.

Samo określenie, co właściwie stanowi transformację NFV, wciąż pozostaje otwartą kwestią. Choć procesy migracji zachodzą już teraz, na pełną wirtualizację infrastruktury operatorów potrzeba jeszcze przynajmniej kilku lat. Rozpoczął się więc okres, w którym obie infrastruktury – zwirtualizowana i tradycyjna – będą działać obok siebie. To znacznie większe wyzwanie niż zapewnienie funkcjonowania wyłącznie wirtualnych bądź całkowicie fizycznych sieci.

Hybrydowa era, podczas której operatorzy będą konsekwentnie operacjonalizować swoją wirtualną infrastrukturę, wymaga podejścia „z góry na dół”, obejmującego wszystkie funkcje i zakładającego pełne zaangażowanie całego personelu – od zarządu po najniższe szczeble organizacji. W tej kompleksowej wizji ważne jest podejście praktyczne, mające na celu zapewnienie efektywnego i równoległego działania wirtualnych i tradycyjnych systemów w czasie transformacji.

Motorem całościowego podejścia są systemy MANO (Management and Orchestration), wsparte przez analitykę w czasie rzeczywistym. Analityka jest ważna, ponieważ bez wglądu w to, jakie zasoby i wspierająca infrastruktura są dostępne, gdzie i kiedy, nie będzie możliwe efektywne dostarczanie dynamicznych usług sieci 5G. Równie istotną rolę odgrywa ona przy przełączaniu pomiędzy statycznie dostarczanym sprzętem o określonej funkcji a elastyczną wirtualną infrastrukturą: po pierwsze – w gwarantowaniu dostępności i jakości usługi, po drugie – w umożliwianiu zoptymalizowanego wykorzystania zasobów.

Sukcesy operatorów

Ooredoo Kuwait jest jednym z operatorów, którzy wykorzystali NFV do uruchomienia usług VoLTE. Telekom wdrożył pojedynczą zunifikowaną chmurę do obsługi NFV i aplikacji IT. Wdrożenie jest częścią jego strategii, która zakłada wykorzystanie programowo sterowanej architektury centrum danych i SDN oraz NFV do wirtualizowania procesów. Działania Ooredoo pokazały naturę wdrożeń NFV – przy trwającej trzy miesiące implementacji w środowisku testowym operator współdziałał ze swoimi dostawcami NFV i chmury. Następnie, po pomyślnej fazie testów, platforma VNF została bezproblemowo przetransferowana do produkcyjnego środowiska IT, co umożliwiło obsługę pierwszych połączeń głosowych w technologii VoLTE.

Amerykański operator MetTel zastosował technologię wirtualizacji w szkielecie swojej sieci. MetTel wykorzystał platformę NFV VMware do uruchomienia wirtualnych funkcji sieciowych (VNF), zaprojektowanych przez specjalistów od programowo sterowanych sieci rozległych (SD-WAN) z firmy VeloCloud. W efekcie operator mógł zapewniać swoim klientom niezawodne łącza i korzystać z większej elastyczności, pozwalającej mu na używanie różnych mechanizmów transportu, konfigurowanych w trybie „na żądanie”. Wdrożenie to objęło implementację technologii SD-WAN od VeloCloud, wraz z systemem zarządzania urządzeniami mobilnymi VMware Airwatch, co umożliwiło klientom biznesowym wgląd w stan każdego urządzenia, aż do poziomu poszczególnych aplikacji.

Pionierskie wdrożenia muszą być rozpatrywane z myślą o perspektywie długoterminowej. Dzisiejsze inwestycje w NFV powinny być integrowane z przyszłymi działaniami wirtualizacyjnymi. Ważne jest zastosowanie modularnego, opartego na wielu dostawcach i dziedzinach podejścia, ponieważ podstawowym przykazem dla operatora staje się uniknięcie tworzenia tradycyjnych pionowych silosów w zwirtualizowanym środowisku i ograniczeń związanych z wyborem oferty tylko jednego producenta. Dlatego też, jeśli operatorzy mają skorzystać ze wszystkich zalet wirtualizacji, to musi ona umożliwiać bezproblemowe współdziałanie rozwiązań NFV pochodzących od różnych dostawców i od samego początku zakładać współpracę z najróżniejszymi specjalistami.

Chcesz przeczytać więcej wpisów Bartłomieja Ślawskiego? Kliknij tu >


 
Related Posts
 

Virtual Cloud Network zyskuje szerokie wsparcie branży, dostarczając kompletną, opartą …

Read More

Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist, VMware

Firma  Worldline – europejski potentat …

Read More

Roch Norwa, Lead System Engineer, End User Computing Specialist, VMware

Jakiś …

Read More

Mikołaj Wiśniak, Manager Systems Engineering VMware

Na konferencji AWS re:Invent 2017 VMware …

Read More

 
 
Blog Archive