VMware oferuje operatorom telekomunikacyjnym najszybszy sposób na wdrożenie platformy OpenStack z architekturą Network Functions Virtualization

October 30, 2017
VMware oferuje operatorom telekomunikacyjnym najszybszy sposób na wdrożenie platformy OpenStack z architekturą Network Functions Virtualization

Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist, VMware

Wydanie VMware vCloud NFV-OpenStack przekształca sieci dostawców usług telekomunikacyjnych, łącząc infrastrukturę NFV klasy operatorskiej z oprogramowaniem OpenStack i obsługą kontenerów

VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition zapewnia nowe funkcjonalności telekomunikacyjne, oferując większą wydajność funkcji VNF, dynamiczne skalowanie oraz korzystanie ze wspólnych zasobów w chmurze (multi-tenancy) i ich rezerwację.

Nowe rozwiązanie firmy VMware – VMware vCloud NFV®-OpenStack, umożliwia najszybsze produkcyjne wdrożenie usług NFV z oprogramowaniem OpenStack. Platforma vCloud NFV-OpenStack zawiera VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition – nową, opartą na wydaniu OpenStack Ocata dystrybucję VMware, która jest w pełni zintegrowana, przetestowana i ma certyfikat infrastrukturalnej platformy NFV firmy VMware. Wykorzystując VMware Integrated OpenStack jako VIM (Virtualized Infrastructure Manager) do zarządzania NFV, architekci sieciowi mogą łatwo wdrażać, aktualizować oraz kontrolować chmurę OpenStack funkcjonującą ponad platformą operatorską NFVI firmy VMware. Oprogramowanie VMware vCloud NFV-Carrier Edition będzie powszechnie dostępne w trzecim kwartale podatkowego roku 2018.

W odpowiedzi na bezprecedensowy wzrost ruchu i szybko zmieniające się oczekiwania klientów operatorzy telekomunikacyjni przyśpieszają wprowadzanie wirtualnej architektury sieciowej –Network Functions Virtualization (NFV). Rośnie znaczenie wykorzystania platformy OpenStack we wdrożeniach NFV, w miarę jak operatorzy zaczynają dostrzegać potencjalne korzyści z tym związane, w tym: zastosowanie otwartych architektur, większą elastyczność i szybsze tempo wprowadzania innowacji w sieciach opartych na chmurze, dostęp do globalnej społeczności projektantów OpenStack i standaryzowanych interfejsów NBI (NFV Orchestration, VNF-Manager). Poprzez udostępnienie vCloud NFV-OpenStack Edition firma VMware wspiera otwartą architekturę, ułatwiając bezproblemową integrację i interoperacyjność.

OpenStack stworzony i dostrojony zgodnie z wymogami operatorów

Oprogramowanie VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition zostało zaprojektowane, by odpowiadało na specyficzne potrzeby operatorów telekomunikacyjnych, chcących w oparciu o  OpenStack wdrażać sieciowe usługi NFV. VMware vCloud NFV-OpenStack oferuje natywną obsługę opartych na kontenerach funkcji VNF (Virtualized Network Functions). Odbywa się to poprzez zintegrowane zarządzanie kontenerami, w ramach którego maszyna wirtualna (VM) i kontenerowe funkcje VNF działają na pojedynczym VIM. Rozwiązanie wykorzystuje specyficzne funkcjonalności platformy Ocata, zapewniając operatorom narzędzia do wdrażania sieci NFV. Są to:

  • Jednoczesne wykorzystanie wspólnych zasobów VNF (Multi-Tenancy) i ich rezerwacja: zapewnia to izolację użytkowników na poziomie zasobów i umożliwia każdemu z nich dostęp do tych zasobów. Dzięki temu operator może spełniać infrastrukturalne warunki SLA i lepiej planować pojemność infrastruktury, a jednocześnie zabezpieczać użytkowników swojej sieci.
  • Dynamiczne i elastyczne skalowanie zasobów sieciowych: operatorzy telekomunikacyjni mogą tworzyć elastyczne konstrukcje usługowe, w których na podstawie wzorców wykorzystania infrastruktury są w stanie skalować funkcje sieciowe w górę lub w dół oraz pionowo i poziomo. Tym samym mają możliwość odpowiadać w czasie rzeczywistym na zmiany w ruchu sieciowym, utrzymując optymalną kontrolę nad zasobami przy ograniczonych kosztach inwestycyjnych i operacyjnych.
  • Rozszerzone wsparcie sieciowe oraz funkcja Platform Awareness (EPA): zapewnia to operatorską wydajność i małe opóźnienia na płaszczyźnie danych. Dzięki temu operatorzy mogą stale kontrolować działanie sieci, umożliwiając wysoką jakość obsługi abonenta, a jednocześnie optymalizować wykorzystanie zasobów przy użyciu wielu wspieranych metodologii, takich jak: CPU Pinning, precyzyjne ustawienia NUMA, obsługa wielu rodzajów kart sieciowych oraz wirtualizacja SR-IOV (Single Root I/O Virtualization).

VMware vCloud NFV OpenStack przyśpiesza i upraszcza wprowadzanie produkcyjnej infrastruktury NFV

Wykorzystując bogaty zestaw funkcjonalności udostępnionych przez VMware w rozwiązaniach NFVI i VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition, oprogramowanie VMware vCloud NFV-OpenStack oferuje operatorom telekomunikacyjnym:

  • Uproszczone instalowanie i wdrażanie platformy OpenStack: Oprogramowanie VMware Integrated OpenStack-CE umożliwia oparte na szablonach instalowanie i wdrażanie kompletnej infrastruktury OpenStack przy użyciu klienta webowego VMware vSphere i zaawansowanych funkcjonalności vCenter.
  • Bezproblemowe uaktualnianie platformy OpenStack: Odseparowanie płaszczyzny kontrolnej od płaszczyzny danych prowadzi do wyeliminowania przestojów i zapewnienia ciągłości usług w procesie aktualizacji oprogramowania OpenStack. Operatorzy mogą utrzymywać tempo wprowadzania innowacji dzięki szybkiemu aktualizowaniu i wprowadzaniu poprawek do oprogramowania.
  • Zintegrowane zarządzanie operacjami: poprzez unikalne zautomatyzowanie operacji w NFVI, zintegrowanie usługi Ceilometer, udostepnienie proaktywnej i predykcyjnej analityki, funkcji izolowania problemów, analizowania przyczyn ich powstania oraz możliwości szybkiej naprawy. Zintegrowane w ramach vCloud NFV-OpenStack narzędzia VMware vRealize Operations Manager™, Log Insight™, oraz Network Insight™, zapewniają monitorowanie operacji, analitykę oraz platformę naprawczą na pojedynczym ekranie. Ogranicza to koszty operacyjne, redukując współczynniki MTTU/MTTR (Mean-Time-To-Understand/Mean-Time-To-Repair).

Informacje o VMware vCloud NFV i programie VMware Ready

Obejmujące ponad 90 wdrożeń NFV u blisko 50 operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie rozwiązanie VMware vCloud NFV przyśpiesza wprowadzanie innowacyjnych usług, redukuje koszty i upraszcza funkcjonowanie sieci. Oprogramowanie vCloud NFV umożliwia organizacjom wdrażanie wielofunkcyjnej platformy NFV opartej na rozwiązaniach wielu dostawców, która zapewnia automatyzację usług, bezpieczne współdzielenie zasobów, zarządzanie operacjami, niezawodność na poziomie operatorskim i gotowość do wprowadzenia technologii 5G. Program certyfikacji VMware Ready for NFV daje operatorom pewność, że rozwiązania VNF partnerów firmy VMware będą mogły być bezproblemowo i efektywnie wdrażane i uruchamiane, współdziałając z VMware vCloud NFV. Obecnie ponad 20 partnerów oferujących rozwiązania VNF uzyskało certyfikat zgodności z poprzednimi wersjami platformy VMware Integrated OpenStack. Planują oni także uzyskanie certyfikatu VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition, gdy nowa platforma będzie już publicznie dostępna.


 
Related Posts
 

Roch Norwa, Lead System Engineer, End User Computing Specialist, VMware

Jakiś …

Read More

Pat Gelsinger, dyrektor zarządzający VMware

Technologia przekształca wiele aspektów biznesu i …

Read More

Mikołaj Wiśniak
, Manager Systems Engineering, Eastern Europe


Czas przyznać, że w …

Read More

Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist, VMware

Dzięki współpracy w obszarze nowej …

Read More

 
 
Blog Archive