VMware Horizon w Narodowym Instytucie Audiowizualnym

September 9, 2016
VMware Horizon w Narodowym Instytucie Audiowizualnym

VDI zapewnia produktywność i bezpieczeństwo środowiska informatycznego w Narodowym Instytucie Audiowizualnym.

Informatyka porusza się pomiędzy dwoma wzajemnie wykluczającymi się wymaganiami. Ma być przewidywalna, niezawodna, zawsze dostępna, ale zarazem elastycznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby, których z natury rzeczy nie sposób przewidzieć. Te rozbieżności doskonale widać w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, którego środowisko informatyczne musi równolegle spełniać oczekiwania pracowników, użytkowników profesjonalnych, stażystów, uczniów i nauczycieli oraz szerokiej publiczności. Aby uniknąć budowania odrębnych środowisk dla każdej z tych grup, Instytut umiejętnie wykorzystał technologie i funkcje platformy VDI firmy VMware.

Niedostępność systemów utrudnia normalną pracę. Mając ograniczony zespół IT, Instytut postawił skupić się na zapobieganiu problemom. “Stale pojawiają się nowe projekty, a wraz z nimi nowe potrzeby, dlatego postanowiliśmy proaktywnie chronić stabilność środowiska pracy specjalistów i gości – za pomocą rozwiązań wirtualizacyjnych” – mówi Łukasz Błęcki, który spotkał się z analogicznymi wyzwaniami we wcześniejszej pracy w branży farmaceutycznej. “Analogie między produkcją i mediami są bardzo silne. W produkcji często jest tak, że systemy do sterowania maszynami są walidowane z konkretnymi wersjami systemów i sterowników. Aktualizacja nie wchodzi w grę. Wirtualizacja jest tu cennym sprzymierzeńcem, i dla biznesu, i dla informatyki” – opowiada.

W ramach modernizacji infrastruktury Instytut wdrożył platformę wirtualizacyjną VMware obejmującą serwery oraz środowiska desktop. „Biorąc pod uwagę bardzo różnorodne potrzeby, a także to, że wielu z nich nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zbudowaliśmy środowisko oparte na najbardziej dojrzałej i rozbudowanej platformie wirtualizacyjnej dostępnej na rynku. Dysponujemy jednolitym, spójnym i bardzo elastycznym środowiskiem obejmującym zarówno środowiska desktopowe, które były dla nas priorytetem, jak i serwery” – mówi Łukasz Błęcki.

Środowisko wdrożone przez Narodowy Instytut Audiowizualny obejmuje 25 wirtualnych desktopów (VMware Horizon) oraz ok. 40 zwirtualizowanych środowisk serwerowych (VMware vSphere).


 
Related Posts
 

vSAN Team wyruszył w Polskę i już po pierwszych spotkaniach …

Read More

Profesor Feng Li, Dyrektor Wydziału Technologii i Zarządzania Innowacjami w …

Read More

Nowoczesne technologie zmieniają wszystko – tradycyjny biznes powoli staje się …

Read More

Choć usługi chmurowe nie są jeszcze bardzo popularne w Polsce, …

Read More

 
 
Blog Archive