VMware Horizon w Narodowym Instytucie Audiowizualnym

September 9, 2016
VMware Horizon w Narodowym Instytucie Audiowizualnym

VDI zapewnia produktywność i bezpieczeństwo środowiska informatycznego w Narodowym Instytucie Audiowizualnym.

Informatyka porusza się pomiędzy dwoma wzajemnie wykluczającymi się wymaganiami. Ma być przewidywalna, niezawodna, zawsze dostępna, ale zarazem elastycznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby, których z natury rzeczy nie sposób przewidzieć. Te rozbieżności doskonale widać w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, którego środowisko informatyczne musi równolegle spełniać oczekiwania pracowników, użytkowników profesjonalnych, stażystów, uczniów i nauczycieli oraz szerokiej publiczności. Aby uniknąć budowania odrębnych środowisk dla każdej z tych grup, Instytut umiejętnie wykorzystał technologie i funkcje platformy VDI firmy VMware.

Niedostępność systemów utrudnia normalną pracę. Mając ograniczony zespół IT, Instytut postawił skupić się na zapobieganiu problemom. “Stale pojawiają się nowe projekty, a wraz z nimi nowe potrzeby, dlatego postanowiliśmy proaktywnie chronić stabilność środowiska pracy specjalistów i gości – za pomocą rozwiązań wirtualizacyjnych” – mówi Łukasz Błęcki, który spotkał się z analogicznymi wyzwaniami we wcześniejszej pracy w branży farmaceutycznej. “Analogie między produkcją i mediami są bardzo silne. W produkcji często jest tak, że systemy do sterowania maszynami są walidowane z konkretnymi wersjami systemów i sterowników. Aktualizacja nie wchodzi w grę. Wirtualizacja jest tu cennym sprzymierzeńcem, i dla biznesu, i dla informatyki” – opowiada.

W ramach modernizacji infrastruktury Instytut wdrożył platformę wirtualizacyjną VMware obejmującą serwery oraz środowiska desktop. „Biorąc pod uwagę bardzo różnorodne potrzeby, a także to, że wielu z nich nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zbudowaliśmy środowisko oparte na najbardziej dojrzałej i rozbudowanej platformie wirtualizacyjnej dostępnej na rynku. Dysponujemy jednolitym, spójnym i bardzo elastycznym środowiskiem obejmującym zarówno środowiska desktopowe, które były dla nas priorytetem, jak i serwery” – mówi Łukasz Błęcki.

Środowisko wdrożone przez Narodowy Instytut Audiowizualny obejmuje 25 wirtualnych desktopów (VMware Horizon) oraz ok. 40 zwirtualizowanych środowisk serwerowych (VMware vSphere).


 
Related Posts
 

Choć usługi chmurowe nie są jeszcze bardzo popularne w Polsce, …

Read More

Roch Norwa, Lead System Engineer, End User Computing Specialist, VMware

Jakiś …

Read More

Pat Gelsinger, dyrektor zarządzający VMware

Technologia przekształca wiele aspektów biznesu i …

Read More

Mikołaj Wiśniak
, Manager Systems Engineering, Eastern Europe


Czas przyznać, że w …

Read More

 
 
Blog Archive