Rozwiązanie VMware w Centrum danych Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

September 9, 2016
Rozwiązanie VMware w Centrum danych Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Centrum danych Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego świadczy usługi chmury obliczeniowej dzięki elastycznej umowie z VMware.

Klienci mogą korzystać z zasobów centrum danych w modelu multitenancy – każdy z nich otrzymuje własne,
wydzielone środowisko do zarządzania wykupioną infrastrukturą, w ramach którego może samodzielnie utworzyć konta użytkowników i nadawać im uprawnienia na określonym poziomie – do zdefi niowanych wirtualnych aplikacji i maszyn, jak też czynności dokonywanych na urządzeniach sieciowych. Z usługi tej mogą też korzystać resellerzy – wówczas dysponują oni dostępem do kilku wirtualnych centrów danych, którymi mogą samodzielnie zarządzać i dzielić wykupione zasoby dla swoich klientów. Z punktu widzenia resellera korzystnym rozwiązaniem jest overbooking zasobów – bazując na prostej zasadzie, że nigdy
wszystkie maszyny jednocześnie nie są obciążone w 100%, reseller może sprzedać większe zasoby niż faktycznie kupuje od dostawcy. Dzięki takiemu modelowi może zwiększyć swoje zyski ponad standardowo nakładaną marżę oraz rabat jaki otrzymuje w ramach umowy partnerskiej.

Jedną z kluczowych korzyści jest dostęp do możliwości oferowanych przez VMware NSX – platformę wirtualizacji sieci. Podobnie jak maszyny wirtualne w środowisku obliczeniowym, wirtualna sieć jest zarządzana niezależnie od sprzętu, a zasoby są jej przydzielane programowo. VMware NSX tworzy w warstwie programowej cały model sieci. W efekcie każda topologia sieci — zarówno prosta, jak i złożona, wielowarstwowa — może być w ciągu kilku sekund utworzona i wyposażona w odpowiednie zasoby. Po raz
pierwszy na poziomie operacyjnym możliwe jest też skorzystanie z funkcji mikrosegmentacji sieci.

VMware NSX udostępnia pełny zestaw elementów i usług sieci logicznej, w tym logiczne przełączniki, routery, zapory, sieci VPN, narzędzia do monitorowania i zapewnienia jakości usług oraz mechanizmy zabezpieczeń. Ponadto sieci wirtualne są bezproblemowo wdrażane w dowolnej istniejącej infrastrukturze. Podsumowując, VMware NSX odtwarza w warstwie programowej kompletne środowisko sieciowe, w tym usługi warstw L2, L3, L4–L7, w ramach każdej sieci wirtualnej. Wspomniane usługi sieci logicznej są wyposażane w zasoby, w sposób programowy w momencie wdrożenia maszyny wirtualnej i z takimi maszynami są w razie potrzeby przenoszone, zapewniając im niezmienione środowisko funkcjonowania, niezależne od lokalizacji. Dzięki VMware NSX, możliwa jest realizacja usługi mikrosegmentacji w datacenter, zapewniającą izolację systemów krytycznych.

Zobacz całe case study naszego klienta.


 
Related Posts
 

Virtual Cloud Network zyskuje szerokie wsparcie branży, dostarczając kompletną, opartą …

Read More

Choć usługi chmurowe nie są jeszcze bardzo popularne w Polsce, …

Read More

Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist, VMware

Firma  Worldline – europejski potentat …

Read More

Roch Norwa, Lead System Engineer, End User Computing Specialist, VMware

Usługa …

Read More

 
 
Blog Archive