Ochrona firmowych danych: kluczowy problem to brak komunikacji między działem IT a zarządem

September 5, 2016
Ochrona firmowych danych: kluczowy problem to brak komunikacji między działem IT a zarządem

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy VMware, aż 90 proc. polskich decydentów IT dostrzega braki w komunikacji pomiędzy firmowym działem IT a zarządem, gdy dojdzie do incydentu naruszenia bezpieczeństwa. Jednocześnie ponad jedna czwarta (28 proc.) respondentów uważa, że to właśnie kierownictwo wyższego szczebla powinno ponosić odpowiedzialność za wycieki danych.

W obliczu gwałtownego wzrostu liczby zagrożeń wymierzonych w firmy, polscy przedsiębiorcy stają przed koniecznością zmiany tradycyjnego podejścia do cyberbezpieczeństwa. Okazuje się, że najpoważniejsze naruszenia bezpieczeństwa IT nierzadko mają swoje źródło wewnątrz organizacji i są spowodowane łamaniem procedur przez pracowników – świadomym lub nie. Sytuacja ta sprawia, że ochrona danych jest dzisiaj jednym z najważniejszych priorytetów biznesowych, a firmy powinny poznać sposoby pozwalające zwiększyć poziom bezpieczeństwa IT.

Organizacje muszą szczególnie dbać o wypracowanie konkretnych mechanizmów, które ułatwią komunikację między zarządem a działami IT, co pozwoli zwiększyć świadomość zagrożeń, a tym samym ułatwi stworzenie odpowiednich procedur związanych z cyberbezpieczeństwem. Ponadto, dyrektorzy IT powinni być świadomi tego, że odgrywają bardzo ważną rolę w procesie edukacji zarządu w zakresie ochrony informacji. Firmy powinny także zadbać o wdrożenie przejrzystej polityki bezpieczeństwa dla pracowników, szybko reagować na zaistniałe naruszenia i zapewnić kompleksową ochronę wszystkim firmowym urządzeniom.

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2016 roku przez agencję badawczą TNS Polska na próbie 50 decydentów IT oraz 100 pracowników w firmach działających w Polsce oraz zatrudniających powyżej 250 osób. Zastosowana metodologia obejmowała wywiady telefoniczne (CATI) oraz ankiety przeprowadzone online (CAWI).

Paweł Korzec, Senior Manager Systems Engineering, VMware

Zobacz naszą infografikę >

VMware_Infografika_PL


 
Related Posts
 

Automatyzacja być może nie jest pierwszą rzeczą jaka przychodzi nam …

Read More

Menedżerowie IT coraz bardziej zdają sobie sprawę z zalet hiperkonwergencji. …

Read More

Virtual Cloud Network zyskuje szerokie wsparcie branży, dostarczając kompletną, opartą …

Read More

Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist, VMware

Firma  Worldline – europejski potentat …

Read More

 
 
Blog Archive