Nowoczesna biblioteka akademicka oparta na systemie wirtualizacji VMware w Politechnice Śląskiej

September 28, 2016
Nowoczesna biblioteka akademicka oparta na systemie wirtualizacji VMware w Politechnice Śląskiej

Nowe technologie ułatwiają dostęp do cyfrowych treści, a przez to przyczyniają się do szybszego rozwoju projektów naukowych. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej wdrożyła projekt platformy usług do pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono w nim na wdrożenie najnowszych technologii informacyjnych zarówno w aspekcie infrastruktury IT, jak i aplikacji działających w tym środowisku obliczeniowym. Jedną z kluczowych decyzji było zainstalowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware.

Przez ostatnie dwie dekady znacznie zmieniły się sposoby tworzenia, przechowywania i rozpowszechniania publikacji naukowych. Szybki rozwój możliwości publikowania i dystrybucji cyfrowych treści wpłynął na wszystkie podmioty biorące udział w komunikacji naukowej, m.in. naukowców, towarzystwa naukowe, biblioteki, wydawców i oczywiście czytelników. Powstała konieczność przemyślenia na nowo modeli działania w tym obszarze.

– Badania pokazują, że dzięki cyfrowej rewolucji i większej dostępności artykułów, ilość czytanych przez naukowców materiałów wzrosła o 80 proc. – mówi Andrzej Kolmer, Kierownik Działu Informatycznego Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. – Zmienił się także sposób ich czytania – system linkowania pozwala „przeskoczyć” z jednego artykułu do drugiego i dalszych. Wydawcy, dystrybutorzy i biblioteki rozwijają specjalne systemy wyszukiwawcze, które upraszczają dotarcie do potrzebnych analogowych i elektronicznych informacji. Także my postanowiliśmy wdrożyć takie rozwiązanie.

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej zdecydowali się na stworzenie takiego systemu zarządzania wiedzą, który umożliwia wyszukiwanie i pozyskiwanie na bieżąco przez każdego pracownika potrzebnej mu informacji naukowo-technicznej. Według założeń jednocześnie miał zapewniać rozpowszechnienie wyników jego prac w taki sposób, aby dotarły one do wszystkich zainteresowanych (ośrodki naukowe, akademickie i badawczorozwojowe, przedsiębiorstwa).

Rozwiązaniem dla tych wyzwań okazało się wdrożenie oprogramowania do wirtualizacji serwerów (VMware vSphere) i desktopów (VMware View) w celu zwiększenia elastyczności zarządzania środowiskiem IT.

Zobacz całe Case Study Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.


 
Related Posts
 

Nowoczesne technologie zmieniają wszystko – tradycyjny biznes powoli staje się …

Read More

Virtual Cloud Network zyskuje szerokie wsparcie branży, dostarczając kompletną, opartą …

Read More

Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist, VMware

Firma  Worldline – europejski potentat …

Read More

Roch Norwa, Lead System Engineer, End User Computing Specialist, VMware

Jakiś …

Read More

 
 
Blog Archive