VMware: szybsze uzyskiwanie korzyści przez klientów używających definiowanych programowo centrów danych i funkcji oprogramowania nowego vRealize Suite 2017 do zarządzania środowiskami wielochmurowymi

October 17, 2017
VMware: szybsze uzyskiwanie korzyści przez klientów używających definiowanych programowo centrów danych i funkcji oprogramowania nowego vRealize Suite 2017 do zarządzania środowiskami wielochmurowymi

Roch Norwa, Lead System Engineer, End User Computing Specialist, VMware

Na naszej konferencji w Barcelonie –  VMworld® 2017 Europe poinformowaliśmy o wprowadzeniu zmian do swojej platformy do zarządzania chmurą, które mają ułatwić klientom wdrażanie i obsługę infrastruktury IT i usług aplikacji oraz zarządzanie nimi w środowiskach wielochmurowych. Pakiet VMware vRealize® Suite 2017 pozwala na integrację najnowszych wersji vRealize Operations™, vRealize Automation™, vRealize Business™ for Cloud i vRealize Log Insight™ oraz wprowadza nowe funkcje zarządzania cyklem życia, aby wspierać modernizację centrów przetwarzania danych klientów i integrację z chmurą obliczeniową.

„Przedsiębiorstwa starają się zwiększyć swoją elastyczność i innowacyjność, a firma VMware pomaga im to osiągnąć poprzez modernizację ich centrów danych i integrację chmur publicznych z prywatnymi” — powiedział Ajay Singh, wiceprezes i dyrektor generalny działu rozwiązań do zarządzania chmurą w firmie VMware. „Pakiet VMware vRealize Suite 2017 wprowadza nowe funkcje zarządzania cyklem życia, dzięki którym dział IT jest w stanie przyspieszyć osiąganie korzyści z platformy do zarządzania chmurą, a także wprowadzać aplikacje i usługi infrastruktury oraz zarządzać nimi szybciej i efektywniej niż kiedykolwiek wcześniej”.

Szybsze dostarczanie aplikacji i usług infrastruktury — zarówno w sposób lokalny, jak i zdalny

Transformacja cyfrowa nabiera coraz większego tempa, a firmy z wszystkich branż wykorzystują dziś trendy technologiczne — takie jak big data, chmura, sieci społecznościowe, IoT i rozwiązania mobilne. W 2017 r. firma VMware przeprowadziła badanie, w którym 67% przedsiębiorstw przyznało, że ich docelowa wizja obejmuje korzystanie z wielu chmur obliczeniowych (1) Zarządzanie zasobami i aplikacjami w wielu chmurach powoduje jednak nowe wyzwania — w tym związane z przenośnością obciążeń pomiędzy chmurami, koniecznością monitorowania wydajności i zarządzania możliwościami oraz wymogiem osiągnięcia przejrzystości kosztów na skalę wszystkich chmur.

Pakiet VMware vRealize Suite 2017 udostępnia kompleksową platformę do zarządzania chmurą, zdolną sprostać wymogom środowisk hybrydowych — obejmujących zarówno chmury prywatne, jak i publiczne. Takie rozwiązanie pozwala przyspieszyć proces świadczenia usług IT poprzez automatyzację i stosowanie wstępnie zdefiniowanych zasad, zapewniając tym samym dużą sprawność działania i elastyczność — zarówno programistom, jak i poszczególnym działom firmy — przy jednoczesnym zachowaniu należytego nadzoru i kontroli. Pakiet obsługuje także środowiska heterogeniczne, stanowiące połączenie aplikacji tradycyjnych i natywnych dla chmury — umieszczonych na maszynach wirtualnych i w kontenerach — pracujących w środowisku definiowanego programowo centrum przetwarzania danych (SDDC) lub środowisku wielochmurowym.

Pakiet ten zapewnia klientom wsparcie w trzech głównych obszarach: inteligentnych operacji, automatyzacji funkcji IT oraz chmury programistycznej. VMware vRealize Suite 2017 pozwola przedsiębiorstwom wykonywać zaawansowane inteligentne operacje oraz umożliwia automatyzację funkcji IT, aby możliwe było łatwe wdrożenie i użytkowanie chmury opartej na technologiach VMware. Co więcej, pakiet zapewni udoskonaloną obsługę chmur publicznych oraz rozwiązań do zarządzania kontenerami i konfiguracjami, umożliwiając łatwe przenoszenie aplikacji ze środowiska programistycznego i testowego do produkcji. Zaktualizowane funkcje pakietu obejmują:

  • Uproszczone wykonywanie zadań od Day 0 do Day 2 (NOWOŚĆ) — VMware vRealize Suite 2017 znacznie ułatwia wykonywanie rutynowych operacji oraz zadań administracyjnych związanych z pakietem dzięki nowym funkcjom zarządzania cyklem życia. Funkcje te pozwolą klientom przyspieszyć osiąganie korzyści dzięki automatyzacji procesów wdrażania, konfiguracji i modernizacji produktów zawartych w pakiecie.
  • vRealize Operations 6.6 — dostarcza cennej wiedzy przydatnej podczas podejmowania decyzji o rozmieszczaniu obciążeń, pozwalając na pełną automatyzację procesu ich równoważenia pomiędzy klastrami i magazynami danych na podstawie wymogów biznesowych. W rozwiązaniu dostępne jest również narzędzie Distributed Resource Scheduler (pDRS) oraz natywne funkcje monitorowania i zarządzania VMware vSAN™ na potrzeby rozwiązań infrastruktur hiperkonwergentnych (HCI) opartych na vSAN.
  • vRealize Automation 7.3 —zapewnia obsługę Admiral™ 1.1, niewielkiego i wysoce skalowalnego portalu do zarządzania kontenerami, instancji rozwiązania Virtual Container Host generowanych przez rozwiązanie VMware vSphere Integrated Containers, hostów Docker i woluminów Docker, pozwalając tym samym użytkownikom na tworzenie woluminów i dołączanie ich do kontenerów. Rozwiązanie zapewnia ponadto udoskonaloną obsługę VMware NSX® dzięki zaawansowanej, szczegółowej kontroli operacji Day 2 w obrębie głównych funkcji sieciowych i zabezpieczeń — takich jak równoważenie obciążenia, translacja adresów sieciowych i grupy zabezpieczeń.
  • vRealize Business for Cloud 7.3 — rozwiązanie  to zostało dołączone do vRealize Operations 6.6 w formie zakładki, aby dostarczać dodatkową wiedzę na temat tego, w jaki sposób wykorzystanie mocy obliczeniowej zwiększa efektywność kosztową dzięki połączonemu pomiarowi kosztów i wydajności. Co więcej, vRealize Business for Cloud 7.3 zapewnia udoskonalony wgląd w całkowite koszty instancji AWS i Microsoft Azure — w uzupełnieniu kosztów chmur prywatnych opartych na technologiach VMware.
  • vRealize Log Insight 4.5 — umożliwia pełną integrację dzienników z vRealize Operations, aby zapewnić możliwość analizy ciągów zdarzeń związanych z pierwotnymi przyczynami problemów — wraz z dostępem do wskaźników i dzienników udostępnianych w widoku równoległym i w odpowiednim kontekście.

Przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać korzyści płynące z transformacji cyfrowej, a firma VMware wspiera je za pomocą chmur, rozwiązań mobilnych oraz oprogramowania i usług zabezpieczających, dzięki którym mogą otrzymać dokładnie to, czego potrzebują i czego będą potrzebować w przyszłości.


Przeczytaj inne posty Rocha Norwy >


 
Related Posts
 

Nowoczesne technologie zmieniają wszystko – tradycyjny biznes powoli staje się …

Read More

Nowe, wprowadzone niedawno, rozszerzenia do platformy Workspace ONE, tworzą z niej …

Read More

Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist, VMware

Firma  Worldline – europejski potentat …

Read More

Roch Norwa, Lead System Engineer, End User Computing Specialist, VMware

Usługa …

Read More

 
 
Blog Archive