Biznes pręży muskuły, czyli 4 porady, jak wycisnąć soki z innowacji

August 2, 2018
Biznes pręży muskuły, czyli 4 porady, jak wycisnąć soki z innowacji

Profesor Feng Li, Dyrektor Wydziału Technologii i Zarządzania Innowacjami w Cass Busines School w Londynie

Wielu menedżerów nadal nie docenia znaczenia, skali i tempa cyfrowych zmian, jakie zachodzą w ich rynkowym otoczeniu. Wszyscy zgadzają się, że innowacje to dzisiaj konieczność, ale praktyka boleśnie pokazuje, że od pomysłu do spieniężenia wiedzie długa i kręta droga. Firmy nie mają bowiem problemu z tworzeniem nowych cyfrowych strategii, ale nadal brakuje im wiedzy jak je wdrożyć, by idee przekładały się na realne biznesowe wyniki.

To, na ile szybko firmy potrafią wykorzystać różne pomysły i technologie do realizacji celów biznesowych, jest kluczem do ich przetrwania. Nie wszystkie firmy wiedzą jednak jak to zrobić. W przygotowanym dla VMware badaniu Innovating in the Exponential Economy pisałem, że brak im nie tylko odpowiedniego planu, ale i kultury działania. W tym tekście chcę się z Wami podzielić 4 radami, jak można jednak przezwyciężyć te ograniczenia.

Nie bój sie ekspetymentować

Do tej pory model wdrażania innowacji w firmach, czy technologii w ogóle, oparty był na ciągłym analizowaniu czy dane wdrożenie przyniosło z góry oczekiwane rezultaty. To była z jednej strony podstawa do oceny skuteczności, z drugiej – wskazówka odnośnie tego, jak postępować w przyszłości. Niestety, współczesny rynek jest coraz mniej przewidywalny i jest wręcz niemożliwe, by trafnie ocenić, czy dana technologia okaże się w naszej firmie sukcesem, czy porażką. To sprawia, że firmy muszą przyjąć nową strategię działania. Przede wszystkim powinny one przyjąć zasadę, że jak tylko pojawi się na horyzoncie szansa i okazja do zmian, należy zapalić zielone światło dla nowych wdrożeń.

Joe Baguley z VMware podkreśla: ta strategiczna swoboda działania musi być oparta zarówno na technologiach, jak i odpowiedniej kulturze organizcyjnej, która umożliwia ich wykorzystanie tu i teraz. Tylko wtedy można stworzyć strategię wdrażania innowacji, która umożliwia ciągłą obserwację warunków rynkowych i możliwość płynnej zmiany wcześniej obranego kursu. Bez takiego podejścia, wiele innowacji przestaje nimi być jeszcze zanim zostaną wdrożone.

Nie zawsze “nowe” znaczy lepsze

Wiele organizacji, by sprostać wyzwaniom jakie przed nimi stawiają nowe technologie, porzuca swoje sprawdzone do tej pory modele biznesowe i od podstaw tworzą zupełnie inne. Ten proces jednak rzadko kiedy bazuje na nowatorskich rozwiązaniach. Choć technologie coraz szybciej poszerzają granice, co jest możliwe, ich pełny potencjał często zostaje w efekcie takiej polityki niewykorzystany. Nie zawsze jednak trzeba szukać czegoś zupełnie nowego i wyważać otwarte drzwi. Stopniowa adaptacja istniejącego w firmie modelu biznesowego może być znacznie lepszym rozwiązaniem.

Cyfrowa kultura wspierana technologiami

Opracowanie kompleksowej strategii innowacji wymaga czegoś więcej niż zmiany mentalności i kultury organizacji. Aby odnieść sukces na dłuższą metę, firmy muszą zapewnić swoim pracownikom szybkie i skuteczne narzędzia oraz procedury. Zarządzający firmami muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury, która będzie zdolna do dostarczania zasobów szybko i sprawnie na szerokiej gamie urządzeń mobilnych, w aplikacjach i w chmurach obliczeniowych. Cyfrowa kultura musi formalnymi narzędziami determinować nieformalne sposoby zachowania i inicjatywy pracowników, którzy muszą czuć, że mogą uczestniczyć w procesach wdrażania innowacji. Każda próba zmiany kultury bez zrozumienia tych podstawowych założeń może zakończyć się niepowodzeniem.

Chwytaj okazje

Spore grono firm przyznaje otwarcie, że nie idzie im zbyt dobrze przekuwanie nowych pomysłów w realne korzyści biznesowe. Zdaniem Kevina O”Connora z firmy badawczej IHS Markit, innowacje trzeba traktować jak mięśnie i nieustannie trenować – im częściej je ćwiczysz, tym stają się mocniejsze. Na rynkach, które charakteryzuje dynamiczny rozwój, gdzie zacierają się granice między branżami i gwałtowny rozwój biznesowych ekosystemów, przetrwanie wielu firm zależy głównie od ich umiejętności sprawnego reagowania na zachodzące zmiany. Przedsiębiorstwa muszą wprowadzać innowacje tu i teraz, nie czekając aż rynek zweryfikuje czy są one dobre czy nie. Firma musi zawsze być gotowa do zmiany swojej strategii działania, tak by odpowiadać na potrzeby rynku. Bycie innowacyjnym to w efekcie nieustanne poszukiwanie i chwytanie okazji w odpowiednim czasie.


 
Related Posts
 

Nowoczesne technologie zmieniają wszystko – tradycyjny biznes powoli staje się …

Read More

Choć usługi chmurowe nie są jeszcze bardzo popularne w Polsce, …

Read More

Roch Norwa, Lead System Engineer, End User Computing Specialist, VMware

Jakiś …

Read More

Pat Gelsinger, dyrektor zarządzający VMware

Technologia przekształca wiele aspektów biznesu i …

Read More

 
 
Blog Archive