Bezpieczna praca mobilna w Deutsche Bahn

April 26, 2017
Bezpieczna praca mobilna w Deutsche Bahn

Kai Loebig, dyrektor ds. usług zarządzania infrastrukturą miejsc pracy w firmie DB Systel GmbH

Pracownicy obeznani z nowymi technologiami coraz częściej korzystają w pracy z własnych urządzeń i aplikacji. W miarę rozwoju tego trendu dostrzegamy większe wyzwania operacyjne i problemy z zakresu bezpieczeństwa, związane z dostarczaniem pracownikom pożądanych technologii i warunków pracy. W ostatnim czasie byliśmy świadkami znacznego postępu w zakresie udostępniania narzędzi umożliwiających zwiększenie produktywności i zadowolenia pracowników. Mimo tego model Bring Your Own Device może stanowić dla pracowników działu IT nie lada kłopot. Ochrona oraz monitorowanie wszystkich urządzeń i aplikacji to trudne zadanie, któremu towarzyszy presja na poprawę bezpieczeństwa i obsługi klienta.

W DB Systel GmbH doświadczyliśmy tego zjawiska ze strony naszych klientów z Deutsche Bahn. Naszym zadaniem jest zarządzanie infrastrukturą informatyczną i aplikacjami na potrzeby drugiej największej firmy transportowej na świecie: sieci kolejowej przewożącej rocznie ponad dwa miliardy pasażerów. Duże zróżnicowanie personelu firmy, obejmującego pracowników biurowych, zespoły serwisowe i maszynistów, wymaga od nas zarządzania szerokim wachlarzem potrzeb i wymogów stawianych wobec urządzeń mobilnych i aplikacji.

Jak zaspokoić zróżnicowane potrzeby klienta

Istniejąca przestarzała infrastruktura nie była w stanie sprostać oczekiwaniom klientów – dział wsparcia był zalewany nowymi zgłoszeniami, a długi czas reakcji stanowił poważny problem. W pewnym momencie zarządzania wymagało łącznie ponad 60 000 urządzeń z systemami Android i iOS, a bezpieczeństwo firmy było narażone na ryzyko wynikające z istnienia wielu potencjalnych punktów ataku.

Ograniczenie możliwości pracowników nie wchodziło w grę, kluczowe było utrzymanie pozytywnych doświadczeń po stronie klienta wewnętrznego. Uznaliśmy, że niezbędne jest zastosowanie zintegrowanego rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi, które pozwoliłoby uzyskać odpowiedni poziom kontroli przy jednoczesnym zachowaniu pożądanej przez klientów swobody. Po przeanalizowaniu rozmaitych produktów dostępnych na rynku zdecydowaliśmy się wybrać rozwiązanie VMware AirWatch, które zapewni wsparcie dla strategicznego programu mobilności realizowanego w skali całej firmy.

Lepsze zarządzanie dostępem dla użytkowników końcowych

Pracownicy Deutsche Bahn korzystają głównie z własnych aplikacji, które wymagały bezpiecznego wdrożenia na wszystkich należących do nich urządzeniach. Dzięki zastosowaniu nowego rozwiązania aplikacje te wymagają wyłącznie jednego punktu dostępu – za pośrednictwem bramy z dostępem VPN dla każdej aplikacji.

W przypadku starego systemu jeden z podmiotów zależnych po stronie naszego klienta ponosił roczne koszty na poziomie 30 000 dolarów od każdej aplikacji, aby wdrażać ją za pośrednictwem usługi proxy. Obecnie nasi klienci mogą pracować zdalnie oraz w łatwy sposób aktualizować aplikacje na swoich urządzeniach, co pozwala im w bardziej efektywny sposób wywiązywać się z powierzonych ról. Oszczędność po stronie klienta w przeliczeniu na jedną aplikację wyniosła ponad 75%, a dodatkowo wzrosło zadowolenie użytkowników.

Co więcej, nasi administratorzy mogą teraz w pełni kontrolować aplikacje w przypadku kradzieży lub zgubienia urządzeń. Zarządzanie dostępem dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo firmy, a to z kolei zapewnia naszym pracownikom większą elastyczność i swobodę. Teraz mogą wykonywać swoją pracą w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Przyspieszone wdrażanie

Szybkość wdrażania stanowiła ważny czynnik na etapie podejmowania decyzji o zastosowaniu nowego rozwiązania – w tym przypadku instalacja zintegrowanego systemu zarządzania w całej sieci wymagała jedynie zeskanowania prostego kodu QR. W pierwszej fazie wdrożenia w ciągu jednego dnia skonfigurowano ponad 700 urządzeń, co pozwoliło ograniczyć do minimum potencjalne przestoje w pracy. Co więcej, doraźna konfiguracja w przypadku nowych pracowników zajmuje teraz zaledwie godzinę i nie wymaga dodatkowego wsparcia ze strony działu IT.

Pomyślne wdrożenie, połączone z usprawnionym dostępem dla klientów, zaowocowało spadkiem liczby połączeń z działem pomocy z 2100 do mniej niż 210 miesięcznie. Była to niewątpliwa korzyść – w końcu nikt nie chce tracić czasu w oczekiwaniu na pomoc ani doświadczać zbędnych przestojów. Dzięki mniejszemu obciążeniu zasobów nasz zespół IT mógł także skupić się na dalszej, szeroko zakrojonej transformacji cyfrowej Deutsche Bahn.

Po udanym wdrożeniu nowej infrastruktury zespół IT rozważa wprowadzenie kolejnych rozwiązań służących dalszej poprawie obsługi klienta. Obecnie trwają prace nad systemem centralnego zarządzania dla systemu Windows 10 oraz systemem „bezkontaktowego” administrowania, który pozwoli w jeszcze większym stopniu ograniczyć liczbę zgłoszeń serwisowych.

Swoboda w kontrolowanym środowisku

Rola zespołu ds. IT ulega znaczącej zmianie, a ochrona rozwiązań mobilnych zapewnia więcej czasu na opracowywanie i rozwój nowych systemów i aplikacji z myślą o użytkownikach końcowych. Wspieranie większej swobody w obrębie kontrolowanego środowiska zwiększa zadowolenie użytkowników – nie tylko w codziennej pracy, lecz także w ramach długofalowej transformacji cyfrowej.

Rozwijanie współpracy z odpowiednim dostawcą to ważne zadanie, gdyż umożliwia przedsiębiorstwu osiąganie celów związanych z mobilnością i transformacją. Taką współpracę należy budować w oparciu o trwałe relacje z dostawcą rozwiązań w celu zapewnienia, że będzie on w stanie zrozumieć nasze cele organizacyjne i wspierać ich realizację. Ważny i warty rozważenia aspekt stanowią także dodatkowe możliwości oferowane przez rozwiązania mobilne. Należy przy tym zwracać uwagę nie tylko na funkcje pomocne w danym momencie, lecz także na te, które będą wspierać dalsze doskonalenie praktyk w zakresie mobilności i cyfrowej transformacji firmy.

Poprawa jakości usług świadczonych dla Deutsche Bahn przez naszych pracowników przełożyła się również na korzyści dla pasażerów w całym kraju.


 
Related Posts
 

Nowoczesne technologie zmieniają wszystko – tradycyjny biznes powoli staje się …

Read More

Roch Norwa, Lead System Engineer, End User Computing Specialist, VMware

Jakiś …

Read More

Stanisław Bochnak, Senior Business Solutions Strategist, VMware

Firma VMware opublikowała niedawno wyniki …

Read More

Bartłomiej Ślawski, Country Manager VMware Polska

Jedną z korzyści, które zapewnia …

Read More

 
 
Blog Archive