Virtuelle nettverk har gitt oss nye teknologiske muligheter

January 17, 2017
Virtuelle nettverk har gitt oss nye teknologiske muligheter

Vi har begynt å få veldig høye krav til hva teknologi skal klare. Teknologi skal hjelpe oss med å oppnå det umulige, og ved å tenke stort har vi klart å oppnå gode resultater. Likevel må man huske på at bak disse resultatene ligger det vanskelige valg hvor man har måttet utfordre sine måter å tenke på, og gått inn i etablerte prosesser, for å finne løsningene.

Dette er spesielt gjeldene innen datasentre, hvor arkitekturen og driften ikke har endret seg stort de siste 15 årene. Her blir vi nødt til å være åpne for endring hvis vi skal kunne dra nytte av de mest innovative teknologier – som kunstig intelligens.

Utviklingen av programvaredefinerte nettverk er en like stor nyvinning som utviklingen av førerløse biler. Så sent som i 2012 ble det virtuelle nettverk betraktet som et meget usannsynlig konsept av en rekke eksperter i bransjen. I mellomtiden har dette gått fra å være en ønsketenkning til å bli et viktig fundament for infrastrukturen i fremtidens datasentre og imøtekommer behovene til moderne virksomheter.

VMwares NSX virtuelle nettverksplattform har endret måten mange virksomheter fungerer ved å linke IT til resten av bedriftens driftsoppgaver. Virtuelle nettverk har opplagte fordeler som forbedret smidighet, kostnadseffektivitet, forbedret sikkerhet og mulighet til å mikrosegmentere arbeidsbyrden i datasenteret.

Forbedret håndtering – reduserte kostnader

Det finnes mange eksempler på hvordan NSX støtter virksomheters mål.  Men selv om casene er ulike, har de en ting felles: et ønske om å gjøre ting annerledes – skyve grenser for hva teknologien faktisk tillater.

Ved å se forbi etablerte teknologiske plattformer og heller velge en modell for fremtiden – er utviklende og riktig.

Muligens er ikke transformasjon av nettverksinfrastruktur veldig glamorøst – men det forandrer ikke på det faktum at NSX er en avgjørende plattform for dagens og framtidens bedrifter, og vil gjøre dem i stand til å oppnå sine mål.

 

Angeliqua Ramming-Gaden, Norgessjef i VMware


 
Related Posts
 
Bjørn Tore Nikolaisen er prosjektleder for Sentralt Kjøremiljø i regi av Helse Nord IKT.

Teknologien fra VMware utgjør en viktig del av vår datasenterstrategi, …

Read More

VMware og Pivotal lanserte denne måneden Pivotal Container Service for …

Read More

Ledelsen vet ikke alltid best. Medarbeidere bør få mer makt …

Read More

Nå handler det om en ny tilnærming til IT – …

Read More

 
 
Blog Archive