Teknologiansvaret er ikke lenger bare hos IT-avdelingen

March 8, 2017
Teknologiansvaret er ikke lenger bare hos IT-avdelingen

VMware annonserte nylig en ny rapport som omfatter 1200 IT-beslutningstakere og bedriftsledere i åtte land i Europa og Midt Østen. Rapporten viser at to av tre Nordiske bedriftsledere mener at teknologiansvaret beveger seg bort fra IT- avdelingen.

Resultatene fra undersøkelsen viser også at desentralisering av IT har økt. Dette medfører en rekke konkrete fordeler – slik som muligheten til å raskere levere de tjenester og produkter markedet ønsker til enhver tid og større frihet til å drive innovasjon.

Men desentralisering av IT har også noen store utfordringer: omtrent halvparten av de nordiske respondentene mener at denne utviklingen kan føre til en uklarhet om hvem som skal være ansvarlig for IT. Dette kan blant annet bety økte kostnader og innkjøp av løsninger som ikke er tilstrekkelig sikre.
IT- avdelingene selv er også negative til denne utviklingen. Hele 64 prosent av de spurte IT beslutningstakerne mener at IT skal være mer sentralisert for å kunne ha tilstrekkelig kontroll over grunnleggende funksjoner som nettverkssikkerhet, lagring og private skytjenester.


 
Related Posts
 
 
 
Blog Archive