Slik vil digitaliseringen forandre bankbransjen

November 23, 2017
Slik vil digitaliseringen forandre bankbransjen

En ny undersøkelse fra VMware avdekker at banknæringen står foran en enorm teknologisk forandring de neste fem årene. Utviklingen i USA kan gi en indikasjon på hva som også skjer i Norge og Norden.

Med nyheter om at Nordea skal kutte 6000 ansatte og DNB må effektivisere og kutte i kostnadene, er det viktig å vite hva som ligger bak en slik utvikling innen banknæringen.

Undersøkelsen gjennomført i juli på bestilling fra Source Media Research, avdekker at det er fem nye teknologier som vil forbedre og effektivisere bankenes tjenester enormt. Hovedsakelig dreier det seg om innføringen av kunstig intelligens, utnyttelsen av IoT (sammenkoblede enheter), overgang til skytjenester, blockchain og biometrisk godkjenning. Slike teknologier effektiviserer mye arbeid og gir samtidig økt trygghet og tilgjengelighet.

Noen av funnene fra undersøkelsen er at:

  • Over 50 prosent av bankene med mer enn 100 milliarder dollar i forvaltningskapital, forventer å gjennomføre store kommersielle implementeringer innen mobile apper, kunstig intelligens, virtuell virkelighet, biometriske godkjenninger og blockchain, i løpet av de neste fem årene.
  • 81 prosent av disse bankene er allerede i gang med å implementere skytjenester. Av bankene med med mindre forvaltningskapital på mellom 15 og 100 milliarder gjør nå 61 prosent av disse lignende tiltak.

Godt grunnlag

Undersøkelsen ble besvart av 166 av deltakere på toppledernivå eller høyere, gjennom bransjebladet American Bankers Magazine. Alle jobber i banker med minimum 15 milliarder dollar i forvaltningskapital. De ønsket å få større innsikt og forståelse for teknologien og fremtiden for bransjen.

Følg VMwares finans-team på Twitter

Kombinasjonen av alle disse teknologiene betyr intet mindre enn en teknologisk revolusjon for bankbransjen. Ting som ikke før var mulig, blir nå tilgjengelig i flertall. For eksempel ved at kunstig intelligens nå er god nok til å ta over i form av automatisk saksbehandling. Kundeleddet er ett av de områdene som vil styrkes og undersøkelsen avdekker at:

  • 78 prosent av deltakerne tror AI-stemmestyrte banktjenester har potensiale til å forandre kundeleddet innen banktjenester. Rundt en tredjedel tror de også vil tas i bruk for bedriftstjenester.
  • 67 prosent av deltakerne fra banker med over 100 milliarder i forvaltningskapital holder nå på å integrere blockchain-teknologi allerede.

IGANGSETTELSE AV NYE TEKNOLOGIER: Slik svarer bankene i USA de vil ta i bruk ny teknologi. Grønn = underveis, lyseblå = i løpet av tre år, mørkeblå = i løpet av fem år.

Reduserte kostnader med blockchain

Blockchain er et blitt et nytt hett ord innen teknologibransjen, fordi det byr på enorme fordeler for store bedrifter. Bankene bruker det for å strømlinjeforme back-end-behandling og redusere kostnader dramatisk.

I tradisjonell bankvirksomhet må sentrale myndigheter bekrefte transaksjoners gyldighet og loggføre dem. Slike myndigheter får dermed all makten, og det gjør slik informasjonen utsatt for påvirkning. Med blockchain blir transaksjoner loggført digitalt i en distribuert loggbok og godkjent fra flere desentraliserte enheter. Disse enhetene har hver sin kopi av loggboken, som bidrar til å sikre blockchain-dataene.

Les om hvordan VMware utvikler blockchain-teknologi.

Mye av informasjonen som før var begrenset til lokale datasentere, blir nå flyttet over til skytjenenester, etter hvert som bankenes datasentere moderniseres. 82 av deltakerne mener dette vil gi moderat til svært stor påvirkning av banktjenestene de neste fem årene. For de som blir hengende etter i utviklingen er gammel teknologi en utfordring. 46 prosent av deltakerne mener gamle systemer påvirker sin egen banks even til å lansere nye produkter.

 


 
Related Posts
 

Siden introduksjonen av servostyring og aircondition har bilindustrien lenge brukt …

Read More

Oslo – Norge, 26. juni, 2018 – VMware, Inc. (NYSE: …

Read More

VMware presenterer en ny visjon for enhetlig nettverksarkitektur som omfatter …

Read More

Mengden av teknologi koblet til nettet har hatt en formidabel …

Read More

 
 
Blog Archive