Nye inntektskilder og økt sikkerhet med digitale arbeidsplasser

September 27, 2017
Nye inntektskilder og økt sikkerhet med digitale arbeidsplasser

VMware gjennomførte nylig en global undersøkelse som omhandlet digitale arbeidsplasser.

2000 bedriftsledere og IT sjefer verden over svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen viste at mer enn halvparten (51 prosent) av bedriftene i EMEA regionen har økt sin evne til å raskt skape nye inntektskilder etter at de har iverksatt tiltak for å utvikle digitalisering av arbeidsplassen.
Undersøkelsen viser også at av bedriftene som har gjennomgått en digital transformasjon ser hele 57 prosent forbedringer for den mobile arbeidsstyrken, 54 prosent opplever en mer bedre brukeropplevelse og 47 prosent opplever en økt sikkerhet for digitale enheter og applikasjoner.
Omtrent halvparten av IT-sjefene (49 prosent) indikerer en mer kostnadseffektiv IT-håndtering og 52 prosent en generell effektivisering av virksomheten, etter en vellykket investering i digital arbeidsflate. Hovedårsakene til dette er raskere lansering av applikasjoner (34 prosent), sikrere enheter (29 prosent) og økt effektivitet blant brukerne (28 prosent).
Det største hinderet for benytte digitale arbeidsflater anslås å være sikkerhet (43 prosent mener dette), begrenset budsjett (38 prosent) og utilstrekkelig kompetanse (25 prosent)
Vil du lese mer om denne undersøkelsen? Les rapporten her


 
Related Posts
 
 
 
Blog Archive