Helse Nord forklarer hvordan de bruker VMware

February 28, 2018
Helse Nord forklarer hvordan de bruker VMware
  • Teknologien fra VMware utgjør en viktig del av vår datasenterstrategi, sier Bjørn Tore Nikolaisen, leder for prosjektet Sentralt Kjøremiljø i Helse Nord IKT.

De fleste av oss har et forhold til å bruke applikasjoner for ulike tjenester i samfunnet. Både på jobb og hjemme. Men før de i det hele tatt kan leveres til brukerne, er man nødt til å ha en grunnmur de kan kjøre på. Det er her VMware kommer inn i bildet.

Flere års prosjekt

Helse Nord IKT har rundt 280 ansatte og fullførte nylig prosjektet “Sentralt kjøremiljø”. Prosjektet har levert en toppmoderne oppgradering av infrastrukturen i datasentrene. Disse brukes av 11 sykehus innen de fire sykehusforetakene; Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Sykehusapotek Nord.

  • Dette er en robust og fremtidsrettet løsning. Sentralt Kjøremiljø gir oss stor fleksibilitet og datakraft som vi bruker til å kjøre applikasjoner på, sier Nikolaisen.
  • Hvorfor valgte dere VMware til dette?
  • I 2016 gjennomførte vi en offentlig anskaffelse som ble vunnet av Core Services AS. Tilbudet deres var basert på et programvaredefinert datasenter (SDDC) fra VMware. De siste årene har jeg sett at produktene til VMware har gått fra å være et segment til å bli en mer komplett portefølje på flere nivåer. For noen år siden måtte man gjøre manuelle arbeidsoppgaver. Med Sentralt Kjøremiljø har vi mulighet til å effektivisere og automatisere leveransene.

Les mer om Sentralt kjøremiljø her

Nye muligheter for sykehusene

Litt av målet med prosjektet har vært å konsolidere og standardisere infrastrukturen og rydde opp i gamle løsninger. Nikolaisen forklarer at man per dags dato er i en flytteprosess hvor man migrerer applikasjoner fra gammel infrastruktur over på det nye kjøremiljøet.

  • Dette er en tidkrevende prosess som vi utfører steg for steg. Etter hvert som vi flytter blir gammel infrastruktur stengt ned. Det kan et par år å flytte alt. Samtidig gir dette oss helt nye muligheter til å produsere og utvikle tjenester som kommer sykehusene til gode.

De som benytter sykehusene i Nord Norge kan være trygge på at infrastrukturen i datasentrene nå er i ferd med å bli moderne og fremtidsrettet.

  • Det som skjer i et datasenter er litt på lik linje med vann og strøm. Det skal bare være der. Ingen tenker over det til daglig, men man vil vite at grunnmuren tåler vekta. Den må ikke bryte sammen og ødelegge for de som bor tre etasjer over, sier Nikolaisen.

 


 
Related Posts
 

Nærmere en halv million innbyggere i Nord-Norge kan nå lese …

Read More

VMware vCloud NFV 3.9-OpenStack Edition fremskynder telekombransjens utvikling

Den programvaredefinerte plattformen …

Read More

VMware og Pivotal lanserte denne måneden Pivotal Container Service for …

Read More

Ledelsen vet ikke alltid best. Medarbeidere bør få mer makt …

Read More

 
 
Blog Archive