Voorspellingen voor 2016: de visie van VMware

February 24, 2016
Voorspellingen voor 2016: de visie van VMware

Terwijl we 2016 langzaam ingaan, anticipeert Vice-President en General Manager van Noord Europa bij VMware David Parry-Jones wat het jaar zal brengen als het gaat om cloud, security, mobility en nieuwe vaardigheden.

– Cloud – het professionele tijdperk van hybrid

De laatste jaren hebben IT-afdelingen hun grenzen opgezocht en verlegd met cloud-gebaseerde IT. De cloud-evolutie lijkt momenteel een beetje op een half afgebouwde brug: denk aan twee torens die grotendeels los van elkaar staan.

Aan de ene kant heb je de on-premise private cloud-toren waar governance sterk is, maar de levering van apps te traag.
Aan de andere kant de off-premise public cloud-toren, met snelle app-delivery maar zwakke governance.

Om alles beter te kunnen beheren en de brug solide te houden, zien we dat steeds meer organisaties kiezen voor een meer connected en compatibel hybride cloud-aanpak, waarin organisaties applicaties kunnen lanceren naar beide torens ipv een silo. Dit model van de unified hybrid cloud vertegenwoordigt de IT in 2016, maar zal ook de basis zijn voor de komende jaren.

 

– Security: betere datacontrole en -soevereiniteit

Dit jaar kunnen we verwachten dat een en ander wordt opgeschud mbt data. Dit komt door het veranderende EU-landschap en dataregelgeving. Allereerst zijn er de strengere EU-regels inzake de gegevensbescherming binnen Europa. Dit onderwerp kan extra onder de loep komen te liggen door het komende EU-referendum. Mocht het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten, dan is het nog onzeker of sommige Nederlandse bedrijfsgegevens wel kunnen worden opgeslagen op Britse bodem, of dat er moet worden gekozen voor opslag binnen de EU.

Recent onderzoek van VMware toonde aan dat 63% van de organisaties niet met zekerheid kon zeggen waar hun gegevens zijn opgeslagen. Dit is best verontrustend. Het spreekt voor zich dat een organisatie die niet weet waar zijn gegevens zich bevinden, ook niet weet welke verplichtingen het heeft met betrekking tot datasoevereiniteit. Wanneer bedrijven kiezen voor een hybrid cloud-aanpak, dan profiteren ze van de cloud en weten ze waar hun gegevens staan.

– Veiligheid en Virtualisatie: Software Defined Networking

Virtualisatie als basis van de architectuur biedt een kritische vertalingslaag tussen de IT-infrastructuur en de applicaties en data. Nu netwerkinfrastructuren en cloud computing op steeds grotere schaal worden gebruikt, raken CIO’s steeds meer overtuigd dat Software Define Networking (SDN) IT-afdelingen gaat helpen te voldoen aan de hoge verwachtingen van de business, terwijl tegelijkertijd de security wordt verhoogd.

In 2016 zal SDN verder groeien omdat het zorgt voor efficiëntere en meer betrouwbare beveiliging en automatische deployment van diensten binnen minuten in plaats van weken.

– Nog meer investeringen in mobiliteit

Er is inmiddels al een aantal positieve stappen gezet in het verbeteren van de mobiele efficiëntie op het werk. Uit ons jaarlijkse Business Mobility Report bleek dat 85% van de organisaties fundamentele productiviteitsapplicaties toepassen, zoals bijvoorbeeld e-mail. Wel is er een duidelijke kloof als het gaat om het verbeteren van de bredere business-productiviteit. Slechts 17% van de wereldwijde bedrijven heeft een core business-proces gemigreerd naar een mobiel model.

Technologie is de belangrijkste drijvende kracht voor veel organisaties. Het bevordert iedere vorm van zakelijk succes, van klantloyaliteit en medewerkersbetrokkenheid tot verkoop en omzet. Organisaties zouden een oplossing moeten hebben klaarstaan om snel te kunnen anticiperen op marktontwikkelingen, eisen van werknemers en financiële druk. Velen blijven te lang hangen in verouderde IT-systemen, maar zouden juist moeten profiteren van de nieuwe technologieën die beschikbaar zijn.

– Denk nog eens na over onze vaardigheden

Ondanks dat het ontwikkelen van de digitale vaardigheden al jaren op de agenda staat, wordt het personeel nog steeds geconfronteerd met een vaardighedenkloof. Veel werknemers ervaren dat ze momenteel werken in een ouderwetse starre structuur waar ze niet goed kunnen samenwerken. Een manier waarop je hiernaar zou kunnen kijken is dat er digitaal talent in huis is die vastzit in een analoge wereld.

Bij het werven van jong talent zijn de managers altijd op zoek naar kandidaten met digitale vaardigheden en een frisse blik op zaken. Echter zouden we meer moeten kijken naar de vaardigheden die we al in huis hebben. Uit ons onderzoek blijkt dat oudere generaties van de beroepsbevolking ook digitale vaardigheden nastreven. 35% van de 45-54-jarigen en 23% van de 55-plussers zou graag advies ontvangen over hoe je mobiele applicaties kunt bouwen.

Dit jaar zouden organisaties over de gehele linie zich moeten bijscholen. Alleen dan zullen bedrijven volledig profiteren van hun talent. Investeren in digitaal talent kan bedrijven helpen sneller te innoveren, maar ook het concurrentievoordeel te beïnvloeden en daardoor mogelijk de inkomsten te verhogen.

Houd onze blog en Twitter in de gaten voor meer informatie over de toekomst van cloud, veiligheid, mobiliteit en nieuwe vaardigheden.


 
Related Posts
 

Marcel van Eemeren, CEO van ON2IT, dat onlangs tot NSX-partner …

Read More

De IT-omgeving is voor veel bedrijven het hart van de …

Read More

De datum van de NLVMUG UserCon 2016 nadert nu snel …

Read More

We zijn verheugd met het feit dat het gerenommeerde onderzoeksbureau …

Read More

 
 
Blog Archive