Uit de schaduw: hoe Shadow IT mainstream is geworden

July 3, 2017
Uit de schaduw: hoe Shadow IT mainstream is geworden

 

Door: Boudewijn Aelbers, Senior Manager Presales Benelux, VMware

De rol van IT binnen organisaties verandert, dat is niet nieuw. Waar de IT-afdeling vroeger het stramien bepaalde, verschuift die rol nu steeds meer naar de business. Die wil immers gebruik maken van de applicaties van zijn keuze om zijn werk beter of gemakkelijker te kunnen doen. Om daarin te kunnen faciliteren, moet de IT-afdeling flexibel zijn en ervoor zorgen dat het niet langer een op zichzelf staande eenheid binnen de organisatie is, maar juist een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Tenminste, in een ideale wereld. Want hoe doe je dat nu slim?

Deze decentralisatie van IT laat zien dat wat bekend staat als Shadow IT, zich al lang niet meer in de schaduw afspeelt. Sterker nog, het speelt zich af op klaarlichte dag. De business wordt steeds meer leidend als het gaat om de applicaties die gebruikt worden binnen de zakelijke omgeving en verwacht daarbij dat IT dit faciliteert. Ineens is een zorgvuldig beheerde private cloud-omgeving verworden tot een veelvoud aan clouds, die ook nog eens gebruikmaken van de diensten van meerdere cloud-providers. De uitdaging voor IT zit hem er dan in flexibel te blijven, zonder beheersbaarheid, kosten en veiligheid uit het oog te verliezen. Dat is iets waarover ik regelmatig met klanten spreek. Hoe kun je Shadow IT omarmen en er als organisatie operationeel efficiënt mee omgaan?

Datacenter als dienst

Een voorwaarde voor die optimale operationele efficiëntie is een infrastructure for change. Een IT-infrastructuur die klaar is voor de dynamische digitale wereld waarin we leven. Je ziet dan ook dat steeds meer bedrijven op zoek zijn naar een hogere mate van intelligentie in hun datacenters. Die intelligentie zit hem met name in het operationeel beheren van verschillende platformen; dat gebeurt dan binnen het datacenter zélf. Vergelijk het met een zelfrijdende auto: allerlei sensoren nemen waar wat er op de auto afkomt. Daaruit worden vervolgens acties gedefinieerd: moet de auto remmen of bijsturen? De auto moet vervolgens softwarematig aangestuurd worden om, op basis van die informatie, ‘zelf’ te kunnen rijden.

VMware kijkt op een vergelijkbare manier naar het datacenter. Applicaties die landen in een datacenter krijgen bepaalde karakteristieken mee die aangeven binnen welke grenzen van het datacenter zij zich mogen bewegen. Het datacenter moet in staat zijn deze karakteristieken zelf om te zetten naar concrete informatie: wat betekenen ze voor de resources en hoeveel druk legt een applicatie op de compute-, netwerk- of storage-capaciteit? Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de compliancy aan (lokale) regelgeving. Mogen een applicatie en de data daarin bijvoorbeeld landen in private of hybrid cloud-resources die je als organisatie afneemt van service-providers? Het datacenter moet in staat zijn die conclusies zelf te trekken en te zorgen voor de juiste aansturing. Zo fungeert het datacenter steeds meer als dienst, waarbij veiligheid, beheer en capaciteit zoveel mogelijk op een geautomatiseerde manier plaatsvinden.

Centraal beheer van meerdere cloud-omgevingen

Deze mate van intelligentie binnen een hybrid cloud-omgeving is alleen mogelijk wanneer het datacenter in staat is overkoepelend aan te sturen over verschillende cloud-platformen heen. Daarvoor is een transparante managementlaag nodig die gecentraliseerd beheer over de cloud-omgevingen van verschillende cloud-providers mogelijk maakt. Dit soort cross cloud-technologie stelt je als IT-team in staat private en public cloud-resources te combineren en centraal te beheren via één single pane of glass. Transparanter wordt het niet!

We kunnen gerust stellen dat Shadow IT vandaag de dag niet meer te voorkomen is. Sterker nog: Shadow IT komt steeds meer aan het licht en wordt gezien als mainstream. Voor IT-teams is het nu zaak de public cloud te omarmen en in eigen beheer te brengen door middel van technologie die je daartoe in staat stelt. Alleen zo kun je de toenemende vraag vanuit de business naar het gebruik van eigen applicaties faciliteren, zonder de controle te verliezen over je hybrid cloud.

Wordt het beheer van de cloud-omgeving van uw organisatie overschaduwd door Shadow IT? De cross cloud-technologie van VMware kan u hierbij helpen. Meer weten? Duik in de wereld van netwerkvirtualisatie en leer alles over cloud management.

Grip houden op een dynamische IT-omgeving vraagt veel van de onderliggende infrastructuur. Lees hoe een infrastructure for change u de vrijheid geeft te blijven innoveren.

Posted Under: Cloud
Tags:

 
Related Posts
 
 
 
Blog Archive