Tien partners over 10 jaar VMware Benelux: PQR

November 5, 2014
Tien partners over 10 jaar VMware Benelux: PQR

Tien jaar geleden opende VMware Benelux zijn deuren. In die jaren is het partnernetwerk van VMware flink gegroeid. De komende tijd laten we hier tien partners aan het woord. In de derde blogpost van deze reeks geven we het woord aan Bas ter Heurne, Sales Manager bij PQR:

“PQR heeft de hele evolutie van VMware meegemaakt sinds het begin van ons partnership. Het partnership tussen beide organisaties gaat inderdaad ook al ruim 10 jaar terug. PQR was de eerste in Nederland die volledige serveromgevingen virtualiseerde, inclusief bedrijfskritische Oracle-omgevingen. De businesscase was overduidelijk. De klanten konden servers consolideren, soms wel met een factor 20. CAPEX-reductie was dé drijfveer voor servervirtualisatie. Bovendien werd het beheer een stuk eenvoudiger en kon er sneller worden gereageerd op de vragen vanuit de business. De organisatie in Nederland was qua aantal medewerkers beperkt. De vraag vanuit klanten was groot en veel partners tekenden in korte tijd, mede door de acquisitie van value added distributeur CDG, op voor een partnership

Grote impact
VMware en zijn portfolio hebben veel impact gehad op de IT-markt. Servervirtualisatie leek wellicht eerst een bedreiging voor serverfabrikanten. Al snel bleken de serverfabrikanten juist meer nieuwe generatie serverhardware te kunnen verkopen. Bovendien heeft servervirtualisatie een enorme bijdrage geleverd aan de verkopen van storage- en netwerkoplossingen en zelfs Microsoft ging daardoor meer datacenter-licenties verkopen. Ofwel, de virtualisatiemarkt was en is nog steeds een heel gezonde markt met veel groeipotentieel. Ook gingen de mannen zich van de jongetjes onderscheiden. VMware Workstation was toch wel heel iets anders dan VMware ESX. Voor deze laatste was ook kennis van storage en complexe netwerkinfrastructuur noodzakelijk.

Software Defined
Door software defined everything biedt VMware oplossingen die soms disruptive kunnen zijn voor aanbieders van traditionele oplossingen. De visie om zo veel mogelijk in het datacenter te virtualiseren en te automatiseren, spreekt ons enorm aan. Organisaties worden hierdoor in staat gesteld meer met minder te doen, het beheer te vereenvoudigen, sneller in te spelen op behoeften vanuit de business en de veiligheid te verhogen door het isoleren van processen. VMware heeft in een korte tijd de marktleiderspositie gecreëerd. Ook omdat er in het begin nagenoeg geen concurrentie bestond. Nu wel, daarom is de focus verlegd naar software defined datacenter, enduser computing en hybric cloud computing. Daarmee helpt VMware organisaties de OPEX te reduceren.

VMware beïnvloedt de IT-business het sterkst in het datacenter (software defined datacenter) en op het gebied van cloud management. In omgevingen waar hoge performance wordt verwacht, biedt VMware oplossingen om tegen lagere kosten een betere performance te bieden. In omgevingen waar complexe en omvangrijke netwerkinfrastructuren in gebruik zijn, biedt VMware de haarlemmerolie die het beheer van de netwerklaag drastisch vereenvoudigt.

Innovaties van VMware
Het meest innovatieve product op dit moment is Virtual SAN. Software defined storage is disruptive voor traditionele storage-leveranciers. Dit betekent niet dat traditionele storage-oplossingen eindigen te bestaan. Echter, ze zullen wel voor andere doeleinden worden ingezet.

VMware kiest heel duidelijk voor een hybrid cloud-strategie. Amazon, Google, Microsoft en VMware zetten zwaar in op de (public) cloud-strategie. Ook de verdienmodellen voor de fabrikanten en de cloud-providers en -builders veranderen hierdoor. Voorlopig is het nog utopie om alle diensten uit de cloud te halen. Sommige bedrijfstakken lenen zich er überhaupt niet voor. Met de hybrid cloud-strategie biedt VMware de oplossing om best of both worlds met elkaar te verbinden, te integreren en centraal te managen. VMware biedt wat mij betreft de oplossingen voor organisaties die een ‘cloud tenzij’- en ‘mobile tenzij’-strategie nastreven.”

Bekijk hier het overzicht met alle jubileum-posts.


 
Related Posts
 

Marcel van Eemeren, CEO van ON2IT, dat onlangs tot NSX-partner …

Read More

De IT-omgeving is voor veel bedrijven het hart van de …

Read More

De datum van de NLVMUG UserCon 2016 nadert nu snel …

Read More

We zijn verheugd met het feit dat het gerenommeerde onderzoeksbureau …

Read More

 
 
Blog Archive