Succesfactoren voor innovatie bij grote bedrijven

May 24, 2016
Succesfactoren voor innovatie bij grote bedrijven

Vroeger groeiden grote bedrijven sneller dankzij hun omvangrijke postuur. Tegenwoordig is dat al lang niet meer zo. Het is niet hip om groot te zijn en het verkleint de overlevingskansen. Veel grote bedrijven zijn minder innovatief, minder agile en dus minder wendbaar. Hoe kunnen enterprises zich dan zo organiseren dat zij overleven? En wat maakt het ene grootbedrijf daar zoveel succesvoller in dan het andere? Lees de top drie van factoren die het verschil maken tussen vliegen en (om)vallen.

De grootste vooruitgang wordt geboekt door technologie. Daarmee wordt de flexibiliteit vergroot en dat maakt onder andere dat de go-to-market versnelt en er meer slagkracht ontstaat. Een grote bedrijfsomvang kan hier zeker een positief verschil in maken. Wanneer er genoeg middelen aanwezig zijn, kan dat een flinke boost geven aan technologie. Ditzelfde argument kan echter ook het tegendeel teweeg brengen. Rücksichtslos geld in technologie steken, heeft geen enkel effect.

1. Zet een stap terug
Zet dus allereerst een stap terug en signaleer welke obstructies er zijn. Kijk daarbij naar drie elementen: processen, mensen en technologie. Het heeft geen zin om deze factoren los van elkaar te benaderen. Technologie heeft kader nodig. Processen aanpakken zonder daarin de cultuur en mensen mee te nemen, beklijft niet. Een traject gericht op mensen, zonder de steun van technologie en de juiste processen, zakt eveneens als een plumpudding ineen. Het klinkt zo logisch, maar vaak genoeg slaan bedrijven hier essentiële stappen in over.

2. Durf klein te denken
Grote verandertrajecten werken vaak averechts. Het denkproces dat nodig is om te kunnen innoveren, verloopt in kleine stapjes. Veel grote bedrijven kampen met digitale legacy. Dat maakt dat hoewel de benodigde veranderingen haarfijn op het netvlies staan, deze in de praktijk vaak lastig te realiseren zijn. Een simpele verandering binnen een facturatiesysteem of het toevoegen van nieuwe producten in de go-to-market, blijkt dan ineens voor allerlei problemen te zorgen. Begin daarom klein en werk naar grotere digitale veranderingen toe. Dat hoeft zeker geen jaren te kosten. Door slim en klein te starten, worden een hoop valkuilen verderop vermeden.

3. Noem innovatie geen innovatie
De mens houdt over het algemeen helemaal niet zo van verandering. Kijk naar uzelf of uw omgeving. Wanneer er in bedrijven wordt geroepen: “We moeten innoveren, het moet anders”, kan dat bedreigend overkomen en weerstand oproepen. Wanneer u aangeeft dat u zaken handiger aan wilt pakken, efficiënter en slimmer wilt werken, heeft dat direct een ander effect. Maak daarbij altijd inzichtelijk wat er moet gebeuren en wees concreet.

Uit een rapport van McKinsey kwam naar voren dat de levensduur van een bedrijf aanzienlijk is verkort. Bestond een bedrijf een halve eeuw geleden gemiddeld 90 jaar, nu zijn veel bedrijven na 10 jaar al ten dode opgeschreven. Focus op bovenstaande punten en wellicht valt dat tij te keren. Want digitale vooruitgang zit toch echt in de details.

 

Dit blog verscheen eerder op Executive-People


 
Related Posts
 
 
 
Blog Archive