De voordelen van de Distributed Virtual Switch, Deel II

January 16, 2012
De voordelen van de Distributed Virtual Switch, Deel II

Vorige week begon Bob van der Werf met een opsomming van de eerste voordelen van de VMware Distributed Switch (versie 5). Vandaag deel twee met LLPD, User-Defined Networkd Resource Pools, vSphere Replicaiton Traffic en IEEE 802.1P Tagging.

LLDP
Het aantal netwerk devices in datacenters, zowel virtueel als fysiek, neemt toe. Voor netwerkbeheerders wordt het steeds moeilijker om dit te configureren en beheren. De kans op fouten neemt steeds meer toe. VMware ondersteunde al CDP (Cisco Discovery Protocol) om dit probleem aan te pakken. Met vSphere 5.0 wordt nu ook de IEEE 802.1AB standard-based Link Layer Protocol (LLDP) ondersteund. LLDP helpt bij het beheer en de configuratie van heterogene netwerk devices van diverse leveranciers. LLDP is een leverancier neutraal discovery protocol.

User-Defined Network Resource Pools en vSphere Replication Traffic
VMware ondersteunde al verschillende netwerkverkeer beheermogelijkheden om bepaalde typen verkeer beter te kunnen managen middels NIOC (Network IO Control). De ondersteunde typen verkeer waren/zijn:

– Virtueel machine verkeer;
– Management verkeer;
– iSCSI verkeer;
– NFS verkeer;
– Fault-tolerant verkeer;
– vMotion verkeer.

Daar zijn nu een aantal extra typen bijgekomen, waaronder een zelf te definiëren type:
– Gebruiker gedefinieerd verkeer;
– vSphere replicatie verkeer.

NIOC maakt op dezelfde manier gebruik van I/O-shares en -limieten als vSphere, dat al langer doet voor processor en geheugenallocatie. Met name het nieuwe, gebruiker gedefinieerd verkeertype maakt het mogelijk om netwerk I/O resources nog beter te kunnen verdelen over verschillende aanvragers van deze resources. Hiermee kunnen beheerders er eenvoudig voor zorgen dat applicaties met een hoge I/O resource-gebruik deze ook daadwerkelijk krijgen en dat applicaties die minder van belang zijn, niet deze belangrijke resources gebruiken ten tijde van schaarste van deze resources. NIOC maakt het nu ook mogelijk om vSphere Replicatie verkeer andere I/O resource-settings te geven zodat replicatie de juiste hoeveelheid resources krijgt in een omgeving waar resources schaars zijn.

Als klanten bedrijfskritische applicaties nu gaan uitrollen op een virtuele omgeving, kunnen ze er voor zorgen dat de applicaties de juiste hoeveelheid resources krijgen en dat SLA’s nageleefd worden.

IEEE 802.1P Tagging
IEEE 802.1p is een standaard om Quality Of Service (QoS) op MAC-niveau mogelijk te maken. Het zorgt ervoor dat er een prioriteit wordt meegegeven aan het te verzenden netwerkpakket. Hiermee kan het pakket in één van de zeven prioriteitklassen worden geplaatst. Er is geen officiële standaardisatie over de klassen, maar normaal gesproken geeft een hogere klasse een hogere prioriteit aan. Andere layer-2 switch infrastructuur apparatuur kan dan de verzending afhandelen met de juiste prioriteit waardoor men nu ook SLA’s kan honoreren voor bedrijfskritische applicaties die communiceren buiten de virtuele omgeving om.

Conclusie
De VMware vSphere 5.0 versie borduurt voort op netwerkmogelijkheden van VMware vSphere 4.1. De nieuwe mogelijkheden van VMware vSphere 5.0 bieden netwerkbeheerders meer flexibiliteit en eenvoudiger beheer. Bovendien biedt het beter inzicht in de omgeving waardoor deze beter kan presteren en er nieuwe mogelijkheden geboden worden van end-to-end service level agreements.

Wilt u nog meer weten over de VMware Distributed Switch? Bekijk dan deze whitepaper of stel uw vraag onder deze blogpost.


 
Related Posts
 

Marcel van Eemeren, CEO van ON2IT, dat onlangs tot NSX-partner …

Read More

De IT-omgeving is voor veel bedrijven het hart van de …

Read More

De datum van de NLVMUG UserCon 2016 nadert nu snel …

Read More

We zijn verheugd met het feit dat het gerenommeerde onderzoeksbureau …

Read More

 
 
Blog Archive