De nieuwe mogelijkheden van digitale transformatie

April 14, 2016
De nieuwe mogelijkheden van digitale transformatie

Allereerst rijst de vraag: is digitale transformatie nieuw? En in hoeverre geldt dit ook voor de applicatie-economie? Ik denk het beide niet, we zijn immers al sinds de komst van de personal computer bezig met ver-appen. Langzaam maar zeker heeft de PC steeds meer zaken in ons dagelijkse bestaan overgenomen. Van agenda en wordprocessing tot email en sociale contacten. De PC is echter al lang niet meer het apparaat dat we daarvoor gebruiken. Alles is – nee, moet – mobiel.

De applicatie-economie, daar zitten we middenin. En omdat wij als gebruikers de verwachtingen steeds hoger opstuwen, willen we dat het bedrijfsleven zijn dienstverlening hierop aanpast. De digitale transformatie is op stoom en gaat steeds sneller.

De reden hiervoor is dat de technologie steeds beter in staat is om in te spelen op die vraag. Uiteraard is het zo dat de bedrijven die deze veranderingen het eerst en/of het best doen, het meeste profijt (lees: omzet) uit de markt halen. Uber en John Deere zijn mooie voorbeelden van bedrijven die met digitale transformatie het product uit hun segment hebben verbeterd. Van taxirit tot landbouw, overal is die disruptie mogelijk.

Gebruik van de digitale transformatie
Alle services die bedrijven ons aanbieden willen wij als consument zo eenvoudig mogelijk gebruiken. Dus in onze eigen context, via onze eigen devices en wanneer we maar willen. Eten bestellen of boodschappen doen moet integreren met onze bankapplicaties, suggesties hiervoor moeten passen in ons profiel. Persoonlijke en werkgerelateerde communicatie moet keurig gescheiden worden en de data die we willen gebruiken moet voor handen zijn. En belangrijk: dit moet allemaal veilig gebruikt kunnen worden en beveiligd zijn, mocht het apparaat onverhoopt in verkeerde handen vallen.

Als eindgebruiker stellen we dus hoge eisen aan onze mobiele devices en het gebruik van de diensten daarop. Dit stelt de bedrijven waar we werken (of waarvan we diensten gebruiken) dus voor meerdere uitdagingen. Allereerst, hoe om te gaan met alle mogelijke devices die er in de markt beschikbaar zijn, met elk zijn eigen limieten en mogelijkheden? En uiteraard, het succes van organisaties is afhankelijk van de snelheid waarmee zij zich kunnen aanpassen en inspringen op nieuwe mogelijkheden in de markt.

De visie van VMware is dat alle applicaties op alle devices moeten kunnen worden geconsumeerd. Dat betekent dat, op basis van onze identiteit, wij de beschikking krijgen over de applicaties waar wij in onze functie toegang tot moeten hebben en dit op de meest gebruiksvriendelijke manier. Het onlangs gelanceerde Workspace ONE is zo’n oplossing, waarbij de organisatie een omgeving creëert die onze devices beheert qua configuratie, beschikbare data en applicaties. Op deze manier zijn we veilig, compliant én flexibel.

Inzet van de digitale transformatie
OK, nieuwe services die inspringen op nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de markt. Dat is dus dé manier om je als bedrijf te kunnen differentiëren en meer omzet te genereren, dan wel nieuwe klanten te werven. Om deze nieuwe services te ontwikkelen, verwachten we uiteraard snelheid en flexibiliteit van onze ICT afdeling (ontwikkeling en operatie). Het verleden dat de ICT operatie met zich mee torst maakt dit nog niet zo evident. De operatie is namelijk de hamster onder de bedrijfsonderdelen, zij gooien zelden wat weg of zetten zelden wat uit. Dat kan ook niet, want vitale bedrijfsapplicaties die in het verleden zijn ontwikkeld moeten ook nog ondersteund worden. Daarvoor zou een nieuwe omgeving neergezet kunnen worden waarin flexibiliteit geleverd kan worden, maar dat creëert een grotere diversiteit aan technische platformen, met eigen tooling en beheersprocessen, die uiteindelijk de snelheid en flexibiliteit weer in het gedrang brengt.

De operations-afdeling wil naar een eenduidige manier van beheer en aansturing, waarbij de afhankelijkheid van de onderliggende hardware wordt losgekoppeld. De visie vanuit VMware is dat wij middels de virtualisatie van zowel Compute, Network en Storage, een software-defined datacenter neerzetten. Alle resources vanuit de hardware worden gebundeld en beheerd door dit platform, zodat applicaties gebruik kunnen maken van deze resources op een eenduidige manier.

Doordat we deze resources nu als policy kunnen beheren en toekennen aan applicaties, is de operations-afdeling ook in staat flexibel in te spelen op de vragen vanuit de afdeling ‘ontwikkeling’.

Nieuwe applicatie ontwikkelen? Hier is de omgeving met resources om dit te regelen. Meer resources? Het software-defined datacenter is makkelijk uitbreidbaar met capaciteit vanuit service providers en/of cloud diensten. Door het software-defined datacenter van VMware is de operations-afdeling in staat alle resources en technologieën binnen en buiten het fysieke datacenter op een eenduidige manier te beheren en te automatiseren. Daarom noemen we dat bij VMware de one-cloud strategie.

Digitale transformatie nieuw? Dat niet. De mogelijkheden om het te realiseren echter wel. En met VMware nemen we hierin een voortrekkersrol passend bij onze strategie: One Cloud, Any App, Any Device!


 
Related Posts
 
 
 
Blog Archive