Rakuten Group: jak nejlépe využít inovace a zachovat si při tom kontrolu nad IT

December 14, 2017
Rakuten Group: jak nejlépe využít inovace a zachovat si při tom kontrolu nad IT

Nick Tramontin, EU Infrastructure & Operations Manager, Rakuten Group

Společnost Rakuten Group patří mezi největší světové poskytovatele internetových služeb. Byla založena v Japonsku v roce 1997 jako online tržiště. Od té doby uskutečnila řadu akvizic a rozrostla se po celém světě.  Převzala mimo jiné firmy Priceminister (Francie), Rakuten Deutschland – dříve Tradoria (Německo), Play.com (velká Británie) a Wuaki.tv (Velká Británie a Španělsko). Rakuten Group chce být inovativním globálním hráčem využívajícím nové technologie ke zkvalitňování služeb a zlepšování zkušenosti zákazníka. A náš přístup funguje – jsme velmi hrdí na to, že se od roku 2012 umísťujeme mezi 20 nejinovativnějšími společnostmi podle časopisu Forbes.

Uplatnění inovací, se kterými přichází náš geograficky rozptýlený tým, není vždy snadné a staví IT před náročné úkoly. Například každá z našich akvírovaných firem v Evropě přistupovala ke správě infrastruktury a zavádění softwaru jiným způsobem a užívala odlišná vývojová prostředí. To vedlo ke komplikacím a k tomu, že náš centrální IT tým nedokázal rychle reagovat na jejich požadavky na poskytnutí IT služeb.

V důsledku nedostatečně rychlé reakce se někdy vývojáři softwaru raději uchýlili k veřejným cloudovým službám, aby mohli zachovat tempo inovací. Tím ale IT ztrácelo kontrolu a přestávaly být uplatňovány osvědčené postupy. Při nasazení některých nově vyvinutých aplikací do produkčního prostředí jsme zjistili, že nebyly řádně uplatněny zásady správné praxe.

Vzhledem k tomu, že velká část našich inovací se týká digitálních technologií, naše IT oddělení muselo podstatně zrychlit reakce na požadavky na podporu v oblasti IT služeb – jinak hrozila ztráta kontroly. Dnes užíváme kombinaci VMware Integrated OpenStack a NSX, abychom podpořili vývoj inovací a zároveň překonali zmiňované problémy. S důvěrou můžeme provozovat OpenStack v produkčním prostředí díky osvědčené a spolehlivé back-endové platformě VMware. Architektura typu „cross-cloud“, kdy můžeme spravovat a zabezpečovat aplikace na různých cloudových platformách, se rychle stává předpokladem úspěšného digitálního byznysu, jako je ten náš.

 


 
Related Posts
 
 
 
Blog Archive